• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Мали Зворник добио судске дане

11/04/2016

Отварањем канцеларије Основног суда из Лознице у згради општинске управе у Малом Зворнику у четвртак 07. априла почели су са радом тзв судски дани у нашој општини. Грађани ће у оквиру судских дана убудуће своје парничне, ванпарничне и оставинске спорове решавати у Малом Зворнику, док ће се кривични случајеви и даље решавати у Лозници.
Судски дани у оквиру којих ће се одржавати суђења у Малом Зворнику имају двоструку корист, побољшањем доступности судске правде грађанима наше општине смањују њихове трошкове јер убудуће неће морати да путују у Лозницу, а истовремено се смањују и трошкови у правосуђу.
Општинска управа је преузела на себе трошкове опремања и текућег одржавања простора.
Добродошлицу судији Основног суда из Лознице пожелели су председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић и начелник општинске управе Владимир Петровић пре првог заказаног рочишта у четвртак када је канцеларија и званично отворена.
Судски дани ће се одржавати четвртком у канцеларији бр. 2 у приземљу зграде општинске управе у зависности од броја предмета поднетих Основном суду у Лозници.

Опширније...

ИК: Проглашена и десета изборна листа за избор одборника СО Мали Зворник

Проглашене изборне листе за избор одборника СО Мали Зворник на изборима заказаним за 24.04.2016. године

 

1. Александар Вучић - Србија побеђује

2. Група грађана "др Милан Лукић" - Снага народа

3. "Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић"

4. Група грађана "За бољи Мали Зворник - Костјерчевић Драган"

5. Демократска странка Србије

6. Српска народна партија - Ненад Поповић

7. Демократска странка - Мали Зворник

8. Др Војислав Шешељ - Српска радикална странка

9. Група грађана "За Мали Зворник - Жићо Јокић"

10. Група грађана "Мали Зворник - Наша прича"

 

У Малом Зворнику, 09.04.2016. године

                                                                    Изборна комисија
                                                                 Општине Мали Зворник 

Рок за подношење изборних листа са кандидатима за одборничке кандидате је истекао у поноћ 08. априла 2016. године.

ИК: Проглашено девет изборних листа за избор одборника СО Мали Зворник

Проглашене изборне листе за избор одборника СО Мали Зворник на изборима заказаним за 24.04.2016. године

 

1. Александар Вучић - Србија побеђује

2. Група грађана "др Милан Лукић" - Снага народа

3. "Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић"

4. Група грађана "За бољи Мали Зворник - Костјерчевић Драган"

5. Демократска странка Србије

6. Српска народна партија - Ненад Поповић

7. Демократска странка - Мали Зворник

8. Др Војислав Шешељ - Српска радикална странка

9. Група грађана "За Мали Зворник - Жићо Јокић"

 

У Малом Зворнику, 08.04.2016. године

                                                                    Изборна комисија
                                                                 Општине Мали Зворник 

Јавна набавка 404-34-2016 - Елаборат санације игралишта у Великој Реци

На основу члана 55, 60, 131в и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Елаборат санације игралишта ,изградња позиде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци и извођење радова санације игралишта  и изградња подзиде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци број 404-34,

 ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

 

Елаборат санације игралишта ,изградња позиде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци и извођење радова санације игралишта  и изградња подзиде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Измене и допуне конкурсне документација>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Измене и допуне конкурсне документације II >>>

Обавештење о продужењу рока II >>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

ИК: Пролашене још две изборне листе за избор одборника СО Мали Зворник

Проглашене изборне листе за избор одборника СО Мали Зворник на изборима заказаним за 24.04.2016. године

 

1. Александар Вучић - Србија побеђује

2. Група грађана "др Милан Лукић" - Снага народа

3. "Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић"

4. Група грађана "За бољи Мали Зворник - Костјерчевић Драган"

5. Демократска странка Србије

6. Српска народна партија - Ненад Поповић

7. Демократска странка - Мали Зворник

 

У Малом Зворнику, 05.04.2016. године

                                                                    Изборна комисија
                                                                 Општине Мали Зворник 

Јавна набавка 404-17/2016 - Усаглашавање пројектне документације ППОВ

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Усаглашавање пројектне документације  за ППОВ у Сакару број 404-17, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Усаглашавање пројектне документације  за ППОВ у Сакару

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Представници општинске управе и локалних институција у студијској посети општини Рума

Запослени у јавним службама општине Мали Зворник на челу са председником Зораном Јевтићем боравили су у понедељак 28. марта, у студијској посети општини Рума, са циљем размене искуства и упознавања са позитивном праксом у области транспарентног рада општине Рума. Посети су, испред представника општине Мали Зворник, поред запослених у општинској управи присуствовали и представници Општинског већа, Центра за социјални рад, библиотеке, 5 основих и једне средње школе са подручја општине.

Током ове једнодневне посете, 11-оро учесника је било у прилици да од колега из Руме који непосредно раде на поступању по захтевима/жалбама за приступ информацијама од јавног значаја, чује о досадашњој пракси поступања по захтевима/жалбама, начинима превазилажења проблема у тој области, интерним процедурама као и слању годишњих извештаја Поверенику. Поред тога, учесницима је представљен садржај Информатора о раду општине Рума као и пракса и организација посла у вези са његовим редовним ажурирањем. 

Опширније...

Уништавање неексплодираних убојних средстава

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације издаје следеће:

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавају се становници општине Мали Зворник да ће дана 01.04.2016. године (петак) у периоду од 11 до 13 часова специјализована екипа за уништавање неексплодираних убојних средстава (НУС), Сектора за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова Републике Србије извршити транспорт и уништавање пронађених и пријављених неексплодираних убојних средстава на територији општине Мали Зворник, уз предузимање мера безбедности и заштите људи, материјалних и техничких средстава и животне средине.

                                                                   Начелник Одељења
                                                                 Полицијски саветник
                                                                мр Фадиљ Незири, с.р. 

404-33/2016 - Израда пројекта ојачања коловозне конструкције

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројекта ојачања коловозне конструкције –наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза за локалне путеве одређене носивости  на територији општине Мали Зворник број 404-33, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-33 

Израда пројекта ојачања коловозне конструкције –наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза за локалне путеве одређене носивости  на територији општине Мали Зворник

Позив за достављања понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке