• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

У општини Мали Зворник у току израда базе података о енергетским својствима јавних зграда

13.10.2016. године

Општина Мали Зворник до краја новембра израдиће базу података о енергетским својствима јавних зграда на својој територији, која ће представљати основ за будућа улагања у побољшање  енергетске ефикасности објеката. База података биће креирана у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама у Србији“, који спроводи Универзитет у Београду у сарадњи са Немачком канцеларијом за међународну сарадњу (ГИЗ), уз подршку Министарства рударства и енергетике и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 

Опширније...

Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину

На основу члана 3. став 3. Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 6/13) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2016/2017. годину бр. 06-1852 од 04.10.2016. године, Комисија за доделу стипендија општине Мали Зворник дана 07.10.2016. године, расписује 

К О Н К У Р С 

за доделу стипендија студентима
са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину

Текст Конкурса>>>

Опширније...

Обавештење о попису грађевинских објеката на подручју општине Мали Зворник

Поштовани грађани, 

Народна скупштина Републике Србије крајем 2015. године донела је Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ бр. 96/2015), који има за циљ, да незаконито изграђене објекте уведе у правни систем. Основни  разлог за доношење наведеног закона је коначан попис незаконито изграђених објеката и стварање предуслова за спречавање бесправне градње у будућности.

На подручју општине Мали Зворник попис свих грађевинских објеката, стамбених и помоћних, обавиће се у периоду од 05.10.2016.године до 27.11.2016.године. Попис грађевинских објеката вршиће Комисије од по 2 члана именоване од стране председника општине Мали Зворник, а према усвојеном Програму пописа. Сваки члан Комисије који врши попис грађевинских објеката код себе ће имати Решење о образовању Комисије, као и идентификациону картицу.

Опширније...

Дневни ред 03. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08), председник СО Мали Зворник

С А З И В А

ТРЕЋУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 07 ОКТОБАР  (ПЕТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

Опширније...

Општинско веће: Наступајућа грејна сезона по истој цени

29.09.2016. године

На јуче одржаној петој редовној седници Општинског већа Општине Мали Зворник разматран је захтев Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник за повећање цене услуге грејања. С обзиром да су чланови већа заузели став да неће дозволити никакво повећање цене грејања за физичка лица у току наступајуће грејне сезоне наведени захтев је одбијен. На руководству ЈКП „Дрина“ и локалне самоуправе остаје да изнађу начин и модел одрживог финансирања грејне сезоне не оптерећујући при томе крајње кориснике услуге.

Опширније...

У Малом Зворнику у току петодневни научно – истраживачки камп посвећен заштити притока реке Дрине

21. септембар 2016. године

Научно - истраживачки камп посвећен заштити водотокова на подручју општина Мали Зворник и Љубовија, који се одржава уз подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Општине Мали Зворник, отворен је јуче у Засавици радионицом на тему „Процена еколошког статуса притока слива реке Дрине“.

Тематском радионицом, на којој су поред учесника кампа, студената и експерата у области заштите животне средине, учествовали и представници циљних општина, започет је рад на прикупљању података о еколошком статусу притока Дрине на подручју две општине.

Камп се по први пут одржава у Малом Зворнику, под симболичним радним називом „Наш капитал – наша одговорност“, и трајаће пет дана, до 24. септембра. За то време, уз примену иновативних метода за брзу процену, биће испитан еколошки статус по два водотока у обе општине.

Опширније...

Продужен рок за доставу понуда - Јавни позив за избор пословне банке за учешће у реализацији – пласирању средстава Фонда за развој општине Мали Зворник

Објављено 30.08.2016. године

Рок продужен до 21.09.2016. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПОСЛОВНИХ БАНАКА 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ све заинтересоване пословне банке да се продужава рок за давање понуде за избор пословне банке у програму реализације - пласирање средстава ради подстицања развоја малих и средњих предузећа, самосталних радњи и пољопривредних газдинстава путем давања  кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник преко пословних банака до 21.09.2016.године.

Јавни позив је расписан и објављен на сајту општине Мали Зворник  www.malizvornik.rs,  дана 30.09.2016.године.

      Рок за подношење понуда се продужава на захтев заинтересованости пословних банака, а због административно-техничких тешкоћа код прибављања тражене документације по јавном позиву.

 

Јавни позив и потребни обрасци>>>

Опширније...

Јавни позиввза избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

На основу члана 9. става 1. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника и поступку и начину рада Комисија за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми на територији општине Мали Зворник , од 12.9. 2016. године Комисија за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми на територији општине Мали Зворник (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана  12.9.2016. године, расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на
територији општине Мали Зворник

Предмет јавног позива је решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Помоћ) за побољшање услова становања избеглица на територији општине Мали Зворник.

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД 1.150.000,00 (једанмилионстотинупедесетхиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 180.000,00 (стотинуосамдесетхиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.

Изабрани корисник може сопственим средствима додатно да учествује у куповини сеоске куће са окућницом у износу највише до РСД 575.000,00 (петстотинаседамдесетпетхиљада динара), преко износа од РСД 1.150.000,00 (једанмилионстотинупедесетхиљада динара).

Јавни позив

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2017. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  општине Мали Зворник, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство), да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године. 

Опширније...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2017. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)   општине Мали Зворник, расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник  за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

Опширније...