• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Одлука о одабиру програма/пројекта и износу средстава која се додељују за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник у 2016. години

На основу предлога Одлуке о одабиру програма/пројекта и износу средстава која се додељују за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник у 2016. години Комисије за спровођење конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса и конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник, а сагласно члану 12. Правилника о финансирању програма удружења од јавног интереса из буџета Oпштине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 2/16) и Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2016. годину („Службени лист општине Мали Зворник“  бр. 12/15 и 5/16) председник општине Мали Зворник, доноси 

ОДЛУКУ

о одабиру програма/пројекта и износу средстава која се додељују
за финансирање редовне активности и програма удружења
од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник у 2016. години 

I 

Утврђује се предлог Одлуке о одабиру програма/пројекта и износу средстава која се додељују за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник у 2016. години, по спроведеном јавном позиву/конкурсу број: 06-1160 који је Комисија општине Мали Зворник расписала 17.06.2016. године.

Одлука о одабиру програма

Опширније...

Јавни конкурс за именовање директора ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник

Објављено 15.07.2016.године

Скупштина општине Мали Зворник, на 2. седници одржаној 11. јула 2016. године, на основу члана 36. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 37. тачке 9. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 5/15) и  Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина", објављује 

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ДРИНА“ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Опширније...

Програм манифестације "Дрина је смисао живота 2016"

ДАНИ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ И КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

 ДРИНА ЈЕ СМИСАО ЖИВОТА
У МАЛОМ ЗВОРНИКУ
27.07.-31.07.2016.

Среда: 27.07.2016. године

у 20:30 часова отварање 19. ''Сомовијаде'' на стадиону ФК ''Јединство“ у Малом Зворнику
Од 21:00 час забавно-музички прогам /ДЈ) и локални бендови
Од 23:00 часа концерт АЦО ПЕЈОВИЋ

Четвртак: 28.07.2016. године

У 20:30 часова културно уметничка друштва – сплет народних игара – организатор куд Библиотеке ''17 септемгбар'' Мали Зворник на малом игралишту у Малом Зворнику.

Петак: 29.07.2016. године

До 12:00 часова скуп такмничара на такмичарској стази у Сакару
У 13:00 часова свечано отварање такмичарско дела ''Сомовијада 2016''
У 14:00 часова почетак такмичења ПРВОГ дана
- 20:00 часова КУД Библиотека ''17 септембар''
- у 21:00 часова крај такмичења ПРВОГ дана и вечера на стази у Сакару

Опширније...

Представници америчке EPA-е у Малом Зворнику организују семинар за брзу процену еколошког статуса река

Мали Зворник, 12. јул 2016.године

У Малом Зворнику ће од 13. до 15. јула бити одржан семинар посвећен брзој процени еколошког статуса површинских вода у сливу Дрине. Семинар намењен представницима општина Мали Зворник и Љубовија, другим локалним заинтересованим странама и младим стручњацима одржаће представници Америчке агенције за заштиту животне средине (EPA), с циљем упознавања учесника са новим методолошким приступом у овој области, његовом практичном применом и искуствима. 

У оквиру тродневног семинара, током другог дана, планиран је рад на терену, односно излазак експерата и осталих учесника семинара на две локације на реци Радаљ, где ће, на бази оцењивања особина водотока и његових приобалних зона путем упитника, бити извршена процена његовог еколошког статуса на изабраним локацијама.

Нова меодологија, коју Америчка агенција за заштиту животне средине доноси у Мали Зворник и Љубовију и која ће по први пут бити примењена у Србији, треба да допринесе унапређењу еколошког статуса реке Дрине и њених притока. Иницијални семинар у организацији EPA-е представља тренинг и припрему за њено коришћење у оквиру пилот акције „Value Drina“ („Вредност Дрине“), која ће на подручју општина Мали Зворник и Љубовија бити реализовна у периоду јун-децембар 2016. године. 

Опширније...

Ученицима генерације награде Министарства просвете, науке и технолошког развоја

08.07.2016. године

Ученицима са подручја општине Мали Зворник, који су на крају школске 2015/2016 године понели титулу „ђака генерације“, данас су у Ваљеву уручена заслужена признања. Петоро малозворничких основаца и једна средњошколка били су међу 99 најбољих ученика са подручја Мачванског и Колубарског округа којима су у ваљевском Центру за културу, на име успеха, владања и постигнућа на такмичењима, додељене збирке кованица „Знамените личности Србије“. 

После пригодног програма, награде које је обезбедило Министарство просвете, науке и технолошког развоја и компанија „Политика“, уручила је др Зорица Јоцић, начелница школске управе Ваљево.

Свечаном уручењу заслужених признања ученицима присуствовао је председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић, родитељи, разредне старешине и директори школа са подручја наше општине.

Oдлазак на свечаност у Ваљевo уприличен је у организацији Општине Мали Зворник.

Опширније...

Дневни ред 02. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08), председник СО Мали Зворник

С А З И В А 
ДРУГУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 11 ЈУЛ  (ПОНЕДЕЉАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.


Опширније...

Управљање чврстим отпадом у Југоисточној Европи

22.06.2016. године

Пројекат “Управљање чврстим отпадом у Југоисточној Европи”, који спроводе GIZ, NALAS и SWG реализован је у протеклих годину дана (јун 2015 - јун 2016). Пројекат је имао за циљ да развије ефектне шема за интегрално управљање чврстим отпадом у контексту елиминације негативних утицаја на животну средину и еколошке и социоекономске подршке развоју руралних прекограничних и обалних подручја у земљама Југоисточне Европе, као и подршку локалним властима и заинтересованим странама у успостављању платформе за дијалог за приступ и развој ефективних управљачких шема за интегрално управљање чврстим отпадом у руралним прекограничним и приморским подручјима. 

Општина Мали Зворник се уз подршку надлежних ауторитета придружила пројектним активностима током трајања пројекта активним учешћем на састанцима стејкхолдер група и пилот акцијама.

Опширније...

Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2016. годину

На основу члана 5. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 2/16) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2016. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 12/15 и 5/16) Комисија за спровођење конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса и конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник, дана 17.06.2016. године, расписује

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2016. годину

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања односно од 17.06.2016. до 01.07.2016. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне расписаном конкурсу, као и пријава које нису поднете од стране овлашћених лица, неће се разматрати. 

Потребни обрасци за конкурисање>>>
(Обрасци се попуњавају у електронској форми) 

Опширније...

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке