• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Јавни позив на презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објекта топлана са пратећим садржајима

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09-испр,64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ТОПЛАНА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА ТОПЛАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТЕ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ 

Јавна презентација  Урбанистичког пројекта за изградњу, у основном обухвату(целе или делови кат.п.бр.579/5,576/1,576/2,576/6,580/1,581/2,581/3 и 579/6 све у К.О.Мали Зворник), објекта топлане са пратећим садржајима и услови за прикључење објекта топлане на инфраструктурне мреже и објекте, улице Нова 7, улице Нова 9-део и улице Рибарска-део, и у проширењима (целе или делови кат.п.бр.576/3,705део,570 део,572/4,572/5 део,572/3 део,567 део,569/1 део,све К.О.Мали Зворник) у улици Рибарској и (целе и делови кат.п.бр. 582/4,582/3 и 582/1 све К.О.Мали Зворник) у улици Нова 9, услови за прикључење објекта топлане на инфраструктутрне мреже и објекте, у Малом Зворнику, обавиће се од 08.11.2017. године до 15.11.2017. године, у канцеларији број 28. на првом спрату у згради СО Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38.

Опширније...

Јавни увид у планове детаљне регулације

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09-испр,64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

ЈАВНИ УВИД У ПЛАНОВЕ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

            1.  Нацрт Плана детаљне регулације прве измене и допуне плана Генералне регулације Мали Зворник.

            2. Нацрт Плана детаљне регулације прве измене и допуне плана Просторног плана општине Мали Зворник.

ЈАВНИ УВИД  обавиће се у периоду од 01.11.2017.године до 30.11.2017. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у канцеларији број 28. у згради Скупштине  општине Мали Зворник,  ул.Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ свим заинтересованим физичким и правним лицима, која врше увид у планска документа, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Опширније...

Обавештење о Раном јавном увиду у Елаборат Плана Генералне регулације ''Дринско приобаље''

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09-испр.,64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

       1. Елабората Плана Плана Генералне регулације ''Дринско приобаље'', у деловима катастарских општина Мали Зворник, Сакар, Будишић, Читлук, Цулине и Велика Река у Општини Мали Зворнник. 

ЈАВНИ УВИД  обавиће се у периоду од 08.11.2017.године до 22.11.2017. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у канцеларији број 28. у згради Скупштине  општине Мали Зворник,  ул.Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ свим заинтересованим физичким и правним лицима, која врше увид у планска документа, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ О обавези и поступку регистрације стамбене заједнице за подручје општине Мали Зворник

 ОБАВЕШТЕЊЕ

О обавези и поступку регистрације стамбене заједнице
за подручје општине Мали Зворник 

 Закон о становању и одржавању стамбених зграда од 23.12.2016.године („Службени гласник РС“ бр. 104/2016) ступио је на снагу 31.12.2016.године. Одредбама тог закона регулисано је питање управљања зградама (члан 15. до 57.). Законом је прописано, да су Скупштина и управник обавезни органи стамбене заједнице. Законом је регулисано, да стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде, да има статус правног лица, регулисана је надлежност стамбене заједнице и друга питања везана за стамбену заједницу, као и обавеза регистрације стамбене заједнице.    

  Регистар стамбених заједница за своје подручје води Општина. 

Стамбене заједнице сви грађани ће морати да пријаве у недавно оформљени Регистар стамбених заједница при Републичком геодетском заводу, и притом именују управника зграда до краја ове године, у складу са Законом о становању и одржавању зграда, који је усвојен крајем прошле године. 

Да би станари једне зграде и званично формирали своју заједницу, неопходно је на првом месту да одрже конститутивну седницу стамбене заједнице, где су чланови скупштине са правом гласа власници посебних делова зграде (стана или пословних просторија), који бирају управника. 

За одржавање седнице је потребан кворум од 50% плус један глас од укупног броја власника, а у случају да то није могуће, одржава се поновљена седница на којој је кворум једна трећина од укупног броја власника. 

Овде можете преузети списак потребне документације и потребне обрасце

Опширније...

Коначна листа за доделу бесповратних средстава брачним паровима за куповину кућа са окућницом

Коначна листа објављена 30.10.2017. године

На основу члана 2. Одлуке о додели бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 5/17"), члана 68. Статута општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 5/15-пречишћен текст"), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 3/09 и 2/14") и члана 7. Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 12/17"), Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу,  расписује 

Ј А В Н И  П О З И В

О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ

Правилник>>>

Образац Пријаве>>>

Јавни позив>>>

Измена Јавног позива>>>

Предлог листе>>>

Коначна листа>>>

Опширније...

Малозворнички библиотекари у посети 62. Међународном београдском сајму књига

27. октобар 2017. године

Запослени у Библиотеци „17. септембар “ у Малом Зворнику колективно су, и ове године, посетили Међународни београдски сајам књига. Одлазак на највећу манифестацију писане речи у региону, уприличен у четвртак, 26. октобра, на Дан просветних радника или тзв. „Школски дан“, за петоро радника ове установе, био је прилика да пропрате актуелности у свету књиге и читања и направе одабир наслова којима ће обогатити књижни фонд малозворничке библиотеке. 

Према речима директорице установе Славојке Спасеновић, до краја године, уз подршку локалне самоуправе, библиотека планира набавку око 100 нових издања.

„Већину наслова које смо могли да видимо на Сајму малозворничка библиотека већ има. Обишли смо штандове и, на основу оног што смо видели, могу да кажем да наша библиотека, захваљујући континуираном улагању општине у набавку литературе, има богат и квалитетан фонд“, оценила је директорица библиотеке, напомињући да установа на нивоу године принови укупно око 700-800 издања. 

Опширније...

Јавни позив - Субвенције за отварање нових радних места у 2017. години

Објављено дана 23.10.2017. године

У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник усвојеним Одлуком о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-2447 од 22.12.2016. године и Одлуке о усвајању Исправке текста локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-2447/2016-3 од 17.03.2017. године, општина Мали Зворник дана 23.10.2017. године, р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2017. ГОДИНИ 

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавање 38 незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Лозница-испостава Мали Зворник (у даљем тексту: Национална служба).

Субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу  послодавцима који запошљавају 2 и више  незапослена лица.

Јавни позив

Захтев са бизнис планом

Предлог листе за доделу бесповратних средстава брачним паровима за куповину кућа са окућницом

Предлог листе објављен 23.10.2017. године

На основу члана 2. Одлуке о додели бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 5/17"), члана 68. Статута општине Мали Зворник ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 5/15-пречишћен текст"), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 3/09 и 2/14") и члана 7. Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 12/17"), Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу,  расписује 

Ј А В Н И  П О З И В

О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ

Правилник>>>

Образац Пријаве>>>

Јавни позив>>>

Измена Јавног позива>>>

Предлог листе>>>

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ: Почела регистрација стамбених заједница!

14.06.2017. године

Општинска управа Мали Зворник обавештава грађане да је регистрација стамбених заједница почела 12. јуна. 

Све потребне информације и обрасце можете преузети електронским путем на интернет презентацији Општине Мали Зворник www.malizvornik.rs, а попуњени обрасци и документација предају се на писарници општинске управе Мали Зворник.

Зграде ће у наредних шест месеци морати да бирају председнике скупштине станара. Евиденцију праве локалне самоуправе и шаљу податке у катастар.

До 12. децембра ће све зграде морати да одрже седнице, изаберу управнике и да их упишу у регистар стамбених заједница. Ова веб-апликација званично је почела да се попуњава од понедељка, а развио ју је Републички геодетски завод у сарадњи са Министарством грађевинарства.

Стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, новим Законом је дат статус правног лица.

Овде можете преузети списак потребне документације и потребне обрасце

Опширније...

У Малом Зворнику у току научно – истраживачки камп „Еколошким решењима до здравог водотока“

17.октобра 2017. године

Општина Мали Зворник до 19. октобра домаћин је петодневног научно – истраживачког кампа, посвећеног промоцији еколошки прихватљивих решења за ревитализацију водних токова. Учесници кампа су студенти географије, примењене екологије и заштите животне средине, који у сарадњи са стручњацима у овим областима, на локацијама Велике Реке раде на развијању примењивих техника за унапређење еколошког стања речног корита.

Одржавање кампа омогућила је Општина Мали Зворник, у оквиру пројекта “Зелене технологије ревитализације водотокова”, с циљем давања доприноса очувању и унапређењу водних ресурса у сливу реке Дрине.

Пројекат током октобра и новембра реализује удружење “Еко Дрина”, у сарадњи са Омладинско - еколошким удружењем “Наша Љубовија” из Љубовије, а финансира Министарство заштите животне средине Републике Србије.

Опширније...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке