• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Дневни ред 31. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

 На основу члана 43. став 3. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 10/08, 13/08, 2/09,  2/12,  9/13 и 2/15) и члана 44., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08 и 2/09), 

С А З И В А М О 

31. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 14. ЈУЛ  (УТОРАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 15 00 ч.

 

             За ову седницу подносиоци захтева предлажу  следећи  Дневни ред

Дневни ред

Дневни ред 30. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 10/08, 13/08, 2/09,  2/12 и  9/13) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08 и 2/09), председник Скупштине

С А З И В А

30. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 14. ЈУЛ  (УТОРАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.


Дневни ред

Презентација постројења за сагоревање биомасе

04.06.2015.

У оквиру планирања реализације изградње нове топлане за потребе корисника централног грејања у општини Мали Зворник, у петак је одржана презентација новог постројења за сагоревање и гасификацију дрвног отпада и биомасе. Презентацију руководству општине Мали Зворник и представницима Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, као и осталим заинтересованим странама одржао је Виктор Радић, регионални менаџер фирме POLYTECHNIK BIOMASS ENERGY из Аустрије.
Фирма POLYTECHNIK BIOMASS ENERGY је породична фирма која се производњом котлова бави од 1965. године. Сада броји око 250 запослених, са канцеларијама и представништвима у више од 20 земаља широм света. POLYTECHNIK BIOMASS ENERGY са тренутним капацитетима имплементира од 30 до 50 котлова годишње и тренутно има више од 3.000 референтних постројења.

Презентација система даљинског грејања из биомасе >>>

Програм манифестације "Дрина је смисао живота 2015"

ДАНИ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ И КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА
ДРИНА ЈЕ СМИСАО ЖИВОТА
У МАЛОМ ЗВОРНИКУ
23.07. -26.07.2015.

Четвртак: 23.07.2015.

-       У 2030 отварање 18 „Сомовијаде 2015“ на стадиону ФК „Јединства“ у Малом Зворнику
-       У 2100 концерт АМАДЕУС БЕНДА и КВАДРО БЕНДА на стадиону ФК „Јединства“ у Малом Зворнику. Улаз бесплатан
-       До 2000 информације и пријаве такмичара за „Сомовијаду 2015“ у просторијама кафића „Фишер“ Мали Зворник или путем телефона 015/471-203 и 064/5800897

Опширније...

Почела реализација пројекта „BEWARE“

26.06.2015.

Поводом почетка Пројекта: Усклађивање података о клизиштима и обука општина за њихово праћење: „BEWARE (Beyond Landslide Awareness)“ општину Мали Зворник су посетили проф. Драгоман Рабреновић, директор Геолошког завода Србије и Велизар Николић, шеф одсека Шеф Одсека за геолошка истраживања Министарства рударства и енергетике и том приликом упознали општинско руководство са пројектом и активностима које ће у наредном периоду спроводити на подручју наше општине.

Опширније...

УНДП предао надлежност над три бране локалној самоуправи

26.06.2015.

Ирена Војачкова, Стални представник УНДП-а у Србији, Марко Благојевић директор Канцеларије за обнову поплављених подручја и Иван Бошњак, државни секретар Министарства за државну управу и локалну самоуправу су данас свечано предали локалној самоуправи надлежност над управљањем бујичним бранама у Доњој Трешњици и Великој Реци.

Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у сарадњи са Канцеларијом за помоћ и обнову поплављених подручја, ЈВП „Србијаводе“ и уз подршку министарства за државну управу и локалну самоуправу завршава изградњу 18 брана на бујичним рекама у 8 општина у Републици Србији. 

Опширније...

Сертификација старих заната

23/06/2015

Општинска управа Мали Зворник се прикључује иницијативи за подршку сертификованим старим и уметничким занатима и пословима домаће радиности коју је покренуло Министарство привреде.

Сврха поступка сертификације јесте да се производи старих и уметничких заната и домаће радиности јасно разграниче од производа индустријске (масовне) производње и осталих занатских производа, односно да им се оваквим, додатним означавањем омогући успостављање и остваривање одређених олакшица и погодности, које могу утицати на стварање што повољнијег економског и законског амбијента, како за очување, тако и за развој и неговање ових специфичних привредних делатности.

Министарство привреде, Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара, обавља надзор и сертификовање старих и уметничких заната и послова домаће радиности по захтевима привредних субјеката и води посебне Евиденције (Регистре) тако издатих сертификата.

Информација о начину сертификовања производа старих и уметничких заната>>>

Образац сертификата>>>

Предлог могућих шифара делатности према Правилнику о пословима који се сматрају старим и уметничким занатима>>>

Ажурирани Регистар сертификованих старих и уметничких послова домаће радиности можете видети на сајту Министарства привреде>>>

Пример свечаног обрасца Сертификата>>>

Опширније...

Рани јавни увид у планове детаљне регулације

Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАНОВЕ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетним фазама израде планског документа ( тесктуални и графички део) и оверен од стране ЈУП-а ''План ''Шабац. 

РАНИ ЈАВНИ УВИД  ће се обављати  у периоду од 12.06.2015.године до 27.06. 2015. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у канцеларији број 28. у згради Скупштине  општине Мали Зворник,  ул.Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Оглас за рани јавни увид>>>

Опширније...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу водовода од Амајића до Велике Реке

Општинска управа општине Мали Зворник Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове  на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и Правилника о начину  јавне презентације урбанистичког пројекта (''Сл.гласник РС'', бр.43/10) оглашава 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА ОД АМАЈИЋА ДО ВЕЛИКЕ РЕКЕ ДУЖ ДП IБ РЕДА БР.28.У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК 

Јавна презентација наведеног Урбанистичког пројекта обавиће се од 12.06.2015. године до 19.06.2015. године, у канцеларији број 28. на првом спрату у згради СО Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38.

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Општина Мали Зворник. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јавно урбанистичко предузеће ''План'' Шабац.

Службено лице Одељења за урбанизам, даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10-15оо часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица,могу да изврше  увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам општинске управе Мали Зворник ул. Краља Петра I број 38. 

 

                                                       ОПШТИНСКА УПРАВА
                                                          МАЛИ ЗВОРНИК

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке