• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Конкурс за субвенционисање камате на кредите добијене из средстава пословних банака

На основу Програма Фонда за развој Општине Мали Зворник за 2016. годину и Одлуком о расписивању конкурса за субвенционисање камате на кредите добијене из средстава пословних банака број 06-2234 од дана 16.11.2016. године, Управни одбор Фонда за развој Оштине Мали Зворник, расписује

К О Н К У Р С
за субвенционисање камате на кредите добијене из средстава пословних банака

Текст Конкурса

Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину

Објављено дана 23.11.2016. године

На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената бр. 06-1463 од 22.10.2013.године, Комисија за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/17. годину, на седници одржаној дана 21.11.2016. године, донела је

О Д Л У К У

о додели стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели стипендија

Опширније...

Јавни позив за доделу субвенција за отварање нових радних места

Објављено 17.11.2016. године

У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник усвојеним Одлуком бр. 06-209 од 05.02.2016. године, општина Мали Зворник дана 17.11.2016. године, р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања 3  незапосленa лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Лозница-испостава Мали Зворник (у даљем тексту: Национална служба).

Субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу  послодавцима који запошљавају 2 и више  незапослена лица.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује све обавезе по основу доприноса за обавезно пензионо и социјално осигурање, у складу са законом.

Јавни позив

Захтев са бизнис планом

Опширније...

Почели радови на реконсрукцији фекалне канализације за школу и Дом културе у Радаљу

11.11.2016. године

У Радаљу су у току радови на реконструкцији дела канализационе мреже у који се уливају отпадне воде из ОШ „Стеван Филиповић“ и оближњег дома културе.

Радове, чија вредност износи 2 милиона и 300 хиљада динара, финансира Општина Мали Зворник. 

Према речима председника општине Зорана Јевтића у питању је прва фаза радова на реконструкцији канализационе мреже у Радаљу, којом се решава проблем честог зачепљења канализације у школи и дому културе, након чега је у плану и обнова преосталог дела канализационе мреже у центру села.

Опширније...

У Малом Зворнику у 2016. години изграђено пет мостова порушених у поплавама, почиње изградња шестог

11.11.2016. године

Захваљујући Влади Србије и републичкој Канцеларији за управљање јавним улагањима, на подручју општине Мали Зворник у 2016. години изграђено је 5 мостова на рекама, порушених у поплавама 2014. године. Ових дана траје тендер за избор извођача радова за изградњу новог, шестог по реду моста, за који је новац обезбедила Народна банка Србије.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић поводом тога подсетио је јавност да је на име изградње мостова у Малом Зворнику из републичког буџета издвојено 70 милиона динара. 

“На реци Радаљ и Боринској реци подигнута су по два моста, док је пети саграђен на месту порушеног на Великој Реци. Новоизграђени мостови су армирано - бетонски и рађени су по пројектима ЈП “Путеви Србије”, по најсавременијим стандардима, уз регулацију речног корита и уређење приступних путева, рекао је Јевтић.

Опширније...

Дневни ред 04. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08), Председник Скупштине општине

С А З И В А 

ЧЕТВРТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 18НОВЕМБАР  (ПЕТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.


Опширније...

Општина Мали Зворник набавила 30 нових контејнера за одлагање отпада

Нови контејнери      фото:Мали Зворник Инфо11.11.2016. године

У циљу постизања боље јавне хигијене на својој територији, Општина Мали Зворник финансирала је набавку 30 нових контејнера за одлагање смећа. Куповина контејнера обављена је преко ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, а испорука од стране добављача обављена је јуче после подне.

Према речима председника општине Зорана Јевтића, реч је о контејнерима запремине 1,1 м3, за чију набавку је из буџета општине издвојено милион динара.

„Нови контејнери замениће старе, дотрајале, а одређен број њих биће постављен на местима на којима до сада нису постојали, рекао је Јевтић и додао да план расподеле контејнера још није утврђен, али да је сигурно да ће они бити распоређени према потребама, по свим месним заједницама на подручју општине.

Опширније...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мали Зворник

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Сл. лист општине Мали Зворник", број 4/13, председник општине Мали Зворник је дана  07.11.2016. године, донео 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ  МАЛИ ЗВОРНИК

и расписује 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ  МАЛИ ЗВОРНИК

 Оглас>>>