• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Нацрт Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2017. годину

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/09, 73/10,  101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14 и 103/15), члана 32. Закона о локланој самоуправи (''Службени гласник  РС'', 129/07 и 83/14), и члана 37. Статута Општине Мали Зворник (''Службени лист Oпштине Мали Зворник'', бр.5/15-пречишћен текст), Скупштина општине Мали Зворник је на седници одржаној дана, ___.12. 2016. године,  донела 

  О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2017. ГОДИНУ 

           I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Зворник за 2017. годину, његово извршавање, обим и коришћење, права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Мали Зворник за 2017.годину чини:

Нацрт Одлуке о Буџету

Финансијски планови

Преглед броја запослених и средстава за плате

Преглед капиталних пројеката

Преглед капиталних пројеката Министарство финансија

Комисије и уговори

Рекапитулација програма

Одлука о додели субвенција за отварање нових радних места у 2016. години

         У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину, бр. 06-209 од 05.02.2016. године и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години, бр:06-2172/2016 од 17.11.2016. године,  Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник број 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 02.12.2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ


Текст Одлуке

Опширније...

У најави припрема јединствене туристичке понуде општине Мали Зворник

02.12.2016. године

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић најавио је интензиван рад у новој години на креирању јединствене туристичке понуде општине, која, кроз адекватну промоцију, треба да допринесе туристичкој афирмацији и развоју места.

Према његовим речима, рад на припреми јединствене туристичке понуде општине Мали Зворник биће изведен у неколико фаза, од којих прва подразумева формирање стручног тима и израду базе података о свим туристички занимљивим локацијама у општини, манифестацијама, споменицима, обичајима и другим специфичностима, које Мали Зворник издвајају од других места.

Након креирања базе података, са фотографијама и видео записима, уследиће израда појединачних туристичких аранжмана према циљним групама, који ће бити рађени двојезично, на српском и енглеском језику, и који треба да заинтересују туристе за овај део Србије.

Опширније...

Обележен 01. децембар - Светски дан борбе против сиде

02.12.2016. године

Канцеларија за младе Мали Зворник у сарадњи са Средњом школом спровела је акцију поводом обележавања овог дана, тако што је у средњој школи постављен штанд са промотивним материјалом где су ученици могли да се информишу о овој болести и превенцији.


 

Опширније...

У Малом Зворнику основано општинско правобранилаштво

30.11.2016. године

Одлуком Општинског већа Мали Зворник Бранислав Мишић, дипломирани правник из Малог Зворника, радник Општинске управе, постављен је у протеклој седмици на место општинског правобраниоца.

Овим је по први пут у Малом Зворнику од оснивања општине установљена институција општинског правобранилаштва.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић изјавио је поводом тога да је Општина Мали Зворник на овај начин коначно добила прилику да на прави начин заступа и штити своје правне интересе.

Према његовим речима, захваљујући овој одлуци, послови везани за правобранилаштво одвијаће се много брже и ефикасније, а самим тим и квалитетније, јер ће све неопходне радње обављати лице које је запослено у Општинској управи.

Опширније...

Завршена реализација пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“

29.11.2016 godine

Резултати тестирања методе за брзу процену функционалног стања лотичког система, односно водотокова слива реке Дрине, спроведене у општинама Мали Зворник и Љубовија у оквиру пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“, показали су незаобилазан антропогени утицај на еколошки статус река и приобаља.

Процена еколошког статуса водотокова вршена је у протекла три месеца на пилот локацијама на рекама Радаљ, Велика Река, Грачаничка река и Љубовиђа, према методолошком приступу за брзу процену Функционалног стања лотичког система (Proper Functioning Condition for Lotic System – PFC), која је развијена у Америци, од стране тела које је надлежно за управљање јавним земљиштем, коме припадају и рипаријална подручја лотичких и лентичких система) – Америчке агенције за управљање земљиштем (BML), у сарадњи са Службом за рибарство и дивљи свет (FWS) и Центром за конзервацију природних ресурса (NRCS).

Реализацију пројектних активности омогућило је Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, уз подршку општина Мали Зворник и Љубовија.

Опширније...

Завршна конференција пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“

28.11.2016. године

Поводом завршетка пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“, који је у протекла три месеца реализован у општинама Мали Зворник и Љубовија, удружења „Еко Дрина“ Мали Зворник и „Наша Љубовија“ сутра у Врхпољу организују завршну конференцију пројекта.

На скупу ће бити представљени резултати пројектних активности и сазнања до којих се дошло у раду на процени еколошког статуса четири мала водотока у сливу Дрине, Радаљ, Велика Река, Грачаница и Љубовиђа, применом иновативне ПФЦ методологије (Процена правилног функционисања стања за лотичке системе), засноване на брзој визуелној оцени затеченог стања водотока и приобаља.

На коференцији се очекује учешће више од 30 учесника, међу којима ће бити представници општина, институција, удружења и организација из региона Подриња, а своје учешће на догађају најавили су и представници Министрства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, из Одсека за воде.

Опширније...