• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обавештење о раном јавном увиду

Објављено 20.07.2017. године

Општинска управа општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизами инспекцијске послове на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 36-43, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 64/2015), оглашава: 

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

1. Измене и допуне Плана генералне регулације Мали Зворник
(ИД ПГР-1) – прва измена

  2. Измене и допуне Просторног плана Општине Мали Зворник
(ИД ПП-1) – прва измена 

РАНИ ЈАВНИ УВИД, обавиће се у трајању од 15 дана у периоду од 27.07.2017 до 10.08.2017. године, сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 28. у згради Скупштине општине Мали Зворник, ул. Краља Петра l број 38. У Малом Зворнику.

Опширније...

У петак, 21. јула радови на трафостаници

20.07.2017. године

Електродистрибуција Лозница, пословница Мали Зворник

ОБАВЕШТАВА

Грађане општине Мали Зворник да због радова у трафостаници дана 21.07.2017. године (петак), без редовног снабдевања електричном енергијом биће места:

- Доње насеље (Жеграп, Демировача, Зељићи)
- Радаљ
- Доња Борина
- Брасина

Радови су предвиђени у термину од 05 до 10 часова.

Програм манифестације "Дрина је смисао живота 2017"

 

ЧЕТВРТАК: 27.07.2017.

- У 20:30 часова отварање 20. ''Сомовијаде 2017.'' На стадиону ФК ''Јединство'' у Малом Зворнику
- Од 21:00 час забавно музички програм Шабан Шаулић и Милица Крсмановић

ПЕТАК: 28.07.2017.

- До 12:00 часова скуп такмичара на такмичарској стази у Сакару
- У 13:00 часова свечано отварање такмичарског дела ''Сомовијада 2017.''
- У 14:00 часова почетак такмичења ПРВОГ дана
- У 20:00 часова наступ КУД-а Библиотеке ''17.септембар'' Мали Зворник
- У 21:00 часова крај такмичења ПРВОГ дана и вечера на стази у Сакару

Опширније...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мали Зворник

Објављено 14.07.2017. године

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08, 41/09 и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС»,  бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Сл. лист општине Мали Зворник", број 4/13), председник општине Мали Зворник је дана 05.07.2017. године, донео 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК

и расписује 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК 


Текст Јавног огласа>>>

 

Измењени Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројекта – производња медијског садржаја

Измењени Јавни позив објављен 12.07.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ  ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК у 2017. ГОДИНИ

Предмет  Јавног позива представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину, у укупном износу од 1.200.000,00 динара (са ПДВ-ом) за суфинансирање пројекта – производња медијског садржаја, којим се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2017. години.

Измењени Јавни позив на Конкурс>>>

Нови Обрасци за пријаву на Конкурс>>>

Пристигле пријаве на Конкурс по првобитном Јавном позиву ће бити враћене на допуну по новом Јавном позиву, а пошиљаоци обавештени путем контаката са достављених коверата.

Рок за подношење пријава и пројеката је 8 (осам) дана од дана објављивања измењеног Јавног позива.

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс>>>

Опширније...

Дневни ред 10. редовне седнице СО Мали Зворник

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08), председник СО Мали Зворник

С А З И В А

ДЕСЕТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 14ЈУЛ (ПЕТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

Опширније...

Због радова на трафостаници у четвртак без електричне енергије од 5 до 10 часова

12.07.2017. године

Електродистрибуција Лозница, пословница Мали Зворник

ОБАВЕШТАВА

Грађане општине Мали Зворник да због радова у трафостаници дана 13.07.2017. године (четвртак), без редовног снабдевања електричном енергијом биће места:

- Мали Зворник (месна заједница Центар)
- Сакар
- Будишић
- Амајић
- Доња Трешњица
- Вуковије
- Цулине
- Читлук

Радови су предвиђени у термину од 05 до 10 часова.

 

 

 

 

 

 

 
Јавне набавке