• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Почели радови на електрификацији комплекса „Краљево склониште“

Мали Зворник, 05.08.2014. године

Културно – историјски и туристички комплекс „Краљево склониште“ у Малом Зворнику ових дана затворен је за посетиоце због радова на замени електричних инсталација. Радови ће трајати наредна два месеца и за то време из безбедносних разлога забрањене су туристичке посете компексу и ђачке екскурзије.

Опширније...

Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину

Дана 01.08.2014. године у Службеном гласнику Републике Србије бр. 81 / 2014 објављен је "Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину" и "Програм Фонда за развој Републике Србије за репрограм кредита, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза за 2014.

Опширније...

Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину

Управни одбор Фонда за развој Републике Србије усвојио је Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину ( У даљем тексту Програм ).

Опширније...

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације која је књижена у месецу јулу 2014. године

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу јулу 2014. године

Опширније...

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2015. годинуи и пројекција за 2016. и 2017. годину

Упутство корисницима буџета за припрему Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, у складу са којим треба да израде предлог цвог финансијског плана.

Корисници буџетских средтава су у обавези, да доставе предлоге финансијског плана, усвојен од надлежних органа, на прописаним обрасцима који су доступни на сајту општине и у служби буџета, на основу система јединствене буџетске класификације са детаљним образложењем  и описом расхода и издатака, као и извора финансирања.

Према буџетском календару, члан 31. Закона о буџетском систему, рок за достављање предлога финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије је  01. септембар 2014.године.

Допис корисницима буџета >>>

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине >>>

Прилози и обрасци >>>

Опширније...

Конкурс за доделу кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник за 2014. годину

            На основу члана 23. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'',бр.4/07 и 2/11), Програма Фонда за развој општине Мали Зворник за 2014.годину (''Сл.лист општине Мали Зворник'',бр.5/14  и Одлуком о расписивању конкурса за доделу средстава Фонда за развој општине бр. 06-1131 / 2014-01 од 25.07.2014..године, Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, р а с п и с у ј е  

К  О   Н   К   У   Р  С
ЗА ДОДЕЛУ  КРЕДИТА ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ

Текст Конкурса за доделу кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник за 2014. год.>>>


Опширније...

Конкурс за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у пољопривреду

Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, р а с п и с у ј е 

К  О   Н   К   У   Р  С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ

Текст Конкурса са критеријумом бодовања >>>

Захтев Управном одбору за субвенције >>>

Захтев Управном одбору за регресирање репродуктивног материјала >>>

Опширније...

Војни лекари и ваздухопловци у Малом Зворнику

Мали Зворник, 30.07.2014. године

Припадници Ваздухопловне јединице Војске Србије испоручили су данас одређену количину лекова и санитетског материјала општини Мали Зворник на име помоћи становништву угроженом од елементарних непогода. Пристигла помоћ предата је Дому здравља Мали Зворник, где ће пре расподеле и употребе лекова бити извршена њихова адекватна контрола. Допремање и примопредаја лекова извршени су у пратњи и присуству војних лекара.

 

Опширније...

Бесплатно летовање за дванаесторо деце

Мали Зворник, 30.07.2014. године

Дванаесторо деце са подручја општине Мали Зворник боравиће од 02. до 12. августа у Баошићу на бесплатном десетодневном летовању које је обезбедио Црвени крст Србије у сарадњи са Црвеним крстом Мали Зворник,  у оквиру програма подршке подручјима угроженим од елементарних непогода. На летовање ће отићи  деца узраста од 6 до 14 година, која могу да путују и бораве на мору самостално, без родитеља. Полазак деце из Малог Зворника планиран је 02. августа у 16.00 часова до Београда, одакле ће пут мора наставити у 20.00 часова. Трошкове превоза деце до Београда финансираће Општина Мали Зворник, док преостале трошкове пута, смештаја и боравка на мору обезбеђује Црвени крст Србије. Вредност овог пројекта износи 3 хиљаде евра.

Отворена ловна сезона у Малом Зворнику

Мали Зворник, 30.07.2014. године

Општински штаб за ванредне ситуације Мали Зворник усвојио је закључак по којем се на подручју општине Мали Зворник дозвољава лов за време ванредне ситуације. Закључак је донет поводом захтева Ловачког удружења „Црни врх“ Мали Зворник за обуставу ловостаја и чињенице да, иако је ванредна ситуација у овој општини још увек на снази, нема разлога да ловостај и даље траје.

Ловна сезона на подручју општине Мали Зворник прекинута је пре нешто више од два месеца, приликом увођења ванредне ситуације због елементарних непогода.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке