• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Сертификација старих заната

23/06/2015

Општинска управа Мали Зворник се прикључује иницијативи за подршку сертификованим старим и уметничким занатима и пословима домаће радиности коју је покренуло Министарство привреде.

Сврха поступка сертификације јесте да се производи старих и уметничких заната и домаће радиности јасно разграниче од производа индустријске (масовне) производње и осталих занатских производа, односно да им се оваквим, додатним означавањем омогући успостављање и остваривање одређених олакшица и погодности, које могу утицати на стварање што повољнијег економског и законског амбијента, како за очување, тако и за развој и неговање ових специфичних привредних делатности.

Министарство привреде, Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара, обавља надзор и сертификовање старих и уметничких заната и послова домаће радиности по захтевима привредних субјеката и води посебне Евиденције (Регистре) тако издатих сертификата.

Информација о начину сертификовања производа старих и уметничких заната>>>

Образац сертификата>>>

Предлог могућих шифара делатности према Правилнику о пословима који се сматрају старим и уметничким занатима>>>

Ажурирани Регистар сертификованих старих и уметничких послова домаће радиности можете видети на сајту Министарства привреде>>>

Пример свечаног обрасца Сертификата>>>

Опширније...

Рани јавни увид у планове детаљне регулације

Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАНОВЕ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетним фазама израде планског документа ( тесктуални и графички део) и оверен од стране ЈУП-а ''План ''Шабац. 

РАНИ ЈАВНИ УВИД  ће се обављати  у периоду од 12.06.2015.године до 27.06. 2015. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у канцеларији број 28. у згради Скупштине  општине Мали Зворник,  ул.Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Оглас за рани јавни увид>>>

Опширније...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу водовода од Амајића до Велике Реке

Општинска управа општине Мали Зворник Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове  на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и Правилника о начину  јавне презентације урбанистичког пројекта (''Сл.гласник РС'', бр.43/10) оглашава 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА ОД АМАЈИЋА ДО ВЕЛИКЕ РЕКЕ ДУЖ ДП IБ РЕДА БР.28.У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК 

Јавна презентација наведеног Урбанистичког пројекта обавиће се од 12.06.2015. године до 19.06.2015. године, у канцеларији број 28. на првом спрату у згради СО Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38.

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Општина Мали Зворник. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јавно урбанистичко предузеће ''План'' Шабац.

Службено лице Одељења за урбанизам, даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10-15оо часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица,могу да изврше  увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам општинске управе Мали Зворник ул. Краља Петра I број 38. 

 

                                                       ОПШТИНСКА УПРАВА
                                                          МАЛИ ЗВОРНИК

Јавност позитивно оценила нацрт Плана управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија

10/06/2015

Заинтересована јавност у Малом Зворнику и Љубовији позитивно је оценила предлог Плана управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија, који је јавности представљен 08. јуна на јавним расправама у циљним општинама.

Документ је у Малом Зворнику представила главни координатор пројекта Слађана Ђорђевић, а у Љубовији Небојша Алексић, координатор пројекта за ту општину. Након излагања од стране кооординатора и чланова експертског тима, отворена је дискусија на план. Примедби на документ није било, а позитивне оцене присутни су дали иницијативи израде оваквог документа. 

Опширније...

Потписан Меморандум о сарадњи организација цивилног друштва у региону Подриња

10/06/2015

У оквиру Завршне конференције пројекта “Дијалог за превенцију природног хазарда” јуче у Бањи Ковиљачи потписан је протокол и меморандум о сарадњи свих невладиних организација регистрованих у Подрињу.
Меморандумом о сарадњи организација цивилног друштва у Подрињу, који су потписали представници 13 организација, потписнице одлучују да развијају програмску сарадњу и да на тој основи развијају своје међусобне односе.
Овакво опредељење стране потписнице заснивају на сазнању:
- да их повезују заједнички интереси и циљеви рада у сличним областима деловања;
- да кроз програмску и техничку сарадњу могу остваривати заједно или сваки посебно успешније резултате у локалној заједници.
Заједничке програмске активности оствариваће се нарочито у области унапређења и заштите животне средине, примене начела и принципа одрживог развоја, заштити и одрживом коришћењу природних ресурса, унапређењу доступности информација од јавног значаја, јачању локалне заједнице за адаптивни одговор на климатске промене.

Одржана Завршна конференција пројекта „Дијалог за превенцију природног хазарда“

10/06/2015
У уторак 09. јуна 2015. године одржана је завршна конференција пројекта дијалог за превенцију природног хазарда.
Конференцији су присуствовали представници општине Мали Зворник, Љубовија и Лозница, представници невладиних организација из региона подриња, представници сектора за ванредне ситуације, медији и сви чланови пројектног тима. Завршна конференција је била посвећена доступним изворима финансирања у области заштите животне средине и управљања ризицима од природног хазарда, институционализацији мреже НВО у региону и презентацији пројектних резултата са акцентом на будуће акције.
Учесницима конференције, међу којима су и сви они који су током десет месеци реализације овог пројекта дали свој пун допринос, било као чланови тима, било као заинтересоване стране захвалили су се координатори пројекта Милош Костић, Небојша Алексић и Слађана Ђорђевић.

Опширније...

Климатске промене и природни хазард – Имам право да знам!

05/06/2015

„Климатске промене и природни хазард“ и „Имам право да знам“ називи су публикација које су настале у оквиру едукативне кампање пројекта „Дијалог за превенцију природног хазарда“. Публикације је издало Омладинско - еколошко удружење „Наша Љубовија“ из Љубовије ради обезбеђивања континуираног ванаставног образовања ученика у овој области. Стручну помоћ и подршку у изради публикација пружили су експерти носиоца пројекта - Уније еколога „Унеко“ из Београда, чији стручни радови су коришћени као основна литература односно извор инфомација за приређивање публикација. Оба издања штампана су у боји и врло квалитетно, на задовољавајућем формату и у високој резолуцији фотографија које илуструју текстове и помажу да ученици са лакоћом усвоје понуђена знања. Издања су доступна и на интернет презентацији пројекта, www.prirodnirizici.rs, у одељку публикације.

Објављен први број Омладинског часописа

05.06.2015.

Омладински часопис излази у оквиру пројекта "Унапређење информисаности младих", који финансира општина Мали Зворник преко Савеза за спорт и омладину општине Мали Зворник.

 

Омладински часопис, број 1>>>

Пригодне награде за чланове Taekwon-do клуба “Душан Силни“

04.06.2015.

За досадашње успехе и медаље освојене на међународним такмичењима, турнирима и семинарима, председник Зоран Јевтић и заменик председника општине Мали Зворник Богдан Дукић, члановима Taekwon-do клуба “Душан Силни“ уручили су пригодне награде, књигу Новака Ђоковића о путу до успеха: “Сервирај за победу“ и тренерке Taekwon-do клуба “Душан Силни“, са грбом општине.

“Подржали смо први интернационални турнир „Мали Зворник Опен“(1st Mali Zvornik Open ITF TAEKWON-DO CHAMPIONSHIP), који се одржава у јуну и прижељкујемо више златних медаља на домаћем терену“, рекао је заменик председника општине Мали Зворник Богдан Дукић.

Опширније...

Одржан други круг едукативне кампање за ученике о климатским променама и природном хазарду

03/06/2015

У оквиру едукативне кампање за основце у Подрињу о климатским променама и природном хазарду радионице за ученике на ове теме половином маја одржане су у Крупњу и малозворничком селу Велика Река. Након 170 ученика у Љубовији и Радаљу, који су половином априла учествовали на сличним радионицама, прилику да прошире своја знања у овој области, у другом кругу кампање, имало је још толико ученика Основне школе „Крупањ“ у Крупњу и Основне школе“Никола Тесла“ у Великој Реци. 

Ученицима је на сликовит начин, уз помоћ занимљивих видео материјала, презентована појава климатских промена и природног хазарда и њхова међусобна веза. Осим о климатским променама и природном хазарду, на радионицама било је речи и о могућностима смањења загађења и емисије штетних гасова, као важних предуслова за ублажавање климатских промена. Анонимне анкете спроведене међу ученицима након радионица показале су да ученици имају задовољавајући ниво знања у овој области.

Опширније...

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке