• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Јавна набавка 404-86/2015 - Имплементација система електронског управљања документима (електронска писарница)

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Имплементација система електронског управљања документима (електронска писарница) број 404-86,

 ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Имплементација система електронског управљања документима (електронска писарница)

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

Дневни ред 34. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08 и 2/09), председник Скупштине општине

С А З И В А 

34. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 27. НОВЕМБАР  (ПЕТАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч. 

             За ову седницу председник Скупштине општине предлаже следећи  Дневни ред

Дневни ред

Оглас за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник

Објављено 12.11.2015. године

На основу члана 20. става 3. и члана 23. става 9. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 7/15), Комисија за  спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник - Пословног простора у Стамбено-пословној згради у Малом Зворнику, у улици Краља Петра I број 16 у поступку прикупљања писмених понуда, објављује

О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за
 давање у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник
- Пословног простора у Стамбено-пословној згради у Малом Зворнику, у улици  Краља Петра I број 16

Текст огласа>>>

Опширније...

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање у општинској управи општине Мали Зворник

На основу члана 16. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр.128/14), начелник Општинске управе општине Мали Зворник, доноси:  

     П Р А В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА И ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Правилник>>> 

Опширније...

Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2015/2016 годину

Објављено: 10.11.2015. године

На основу члана 3. став 3. Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 6/13) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2015/2016 годину бр.06-2011 од 19.10.2015, Комисија за доделу стипендија општине Мали Зворник дана 10.11.2015. године, расписује 

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима
са подручја општине Мали Зворник за школску 2015/2016 годину

Текст Конкурса>>>

Опширније...

Потписани Уговори са 11 лица за стручно оспособљавање у оквиру Локалног акционог плана запошљавања

У петак, 06.11.2015. године у просторијама општине Мали Зворник обављено је потписивање Уговора о стручној пракси и стицању практичних знања и вештина са 11 незапослених лица. Потписивању Уговора су присуствовали и председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, Александар Савановић, директор предузећа "Равнаја а.д." која је овом приликом потписала Уговоре за четири лица.

Осим друштвеног предузећа "Равнаја а.д." уговоре су потписали и "Дрина пројект доо", "Видаковић Систем Плус" и "СКРОЗ" Велика Река.

Опширније...

Јавна набавка 404-84/2015 - Израда пројеката обликована по партијама

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-84 од 04.11.2015. године, Општинска управа општине Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-84 

Набавка услуга Израда пројеката обликована по партијама 

Партија I- Израда пројекта ојачања коловозне конструкције –наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости

Партија II-Израда пројекта за насипање атарских путева са макадамским застором на територији општине Мали Зворник

Партија III-Израда пројекта   за унапређење енергетске  ефикасности за зграду општине Мали Зворник

Партија IV-Израда пројекта унапређења енергетске ефикасности  о уштеди електричне енергије  за јавну расвету на територији општине Мали Зворник

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење Конкурсне документације>>>

Појашњење Конкурсне документације 2 >>>

Одлука о додели Уговора>>>

Одлука о измени Уговора за партију I>>>

Обавештење о закљученом Уговору - партија II>>>

Обавештење о закљученом Уговору - партија III>>>

Обавештење о закљученом Уговору - партија IV>>>

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.Гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист општине Мали Зворник“, број 04/13), Председник општине Мали Зворник је дана 23.10.2015.године, донео      

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК

и расписује 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Текст Огласа>>>

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке