• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Јавна набавка 404-26/2016 - Изградња моста преко реке Борине у Доњој Борини

На основу члана 55.60.131в и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња моста преко реке Борине  у Доњој Борини број 404-26 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
Изградња моста преко реке Борине  у Доњој Борини

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена позива за достављање понуда

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 404-25/2016 - Изградња моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи

На основу члана 55.60.131в и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи број 404-25, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
Изградња моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена позива за достављање понуда

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

ИК: До данас проглашено 5 изборних листа за избор одборника СО Мали Зворник

Проглашене изборне листе за избор одборника СО Мали Зворник на изборима заказаним за 24.04.2016. године

 

1. Александар Вучић - Србија побеђује

2. Група грађана "др Милан Лукић" - Снага народа

3. "Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић"

4. Група грађана "За бољи Мали Зворник - Костјерчевић Драган"

5. Демократска странка Србије

 

У Малом Зворнику, 18.03.2016. године

                                                                    Изборна комисија
                                                                 Општине Мали Зворник 

Обука за унапређење јавности рада локалне самоуправе

17/03/ 2016

Грађански савет општине Мали Зворник у сарадњи са Општинском управом Мали Зворник, организује обуку за запослене у општинској управи и локалним институцијама у вези са применом законског оквира којим се регулише област транспарентног рада локалних органа власти и слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Обука ће се одржати у петак, 18. марта 2016. године у просторијама општинске управе Мали Зворник.

Теме које ће бити обухваћене обуком односе се на примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (ЗСПИЈЗ), као и на мере за унапређење јавности рада ОУ и локалних институција према ЗСПИЈЗ, а обуку ће реализовати Центар за равномерни регионални развој из Београда.

Поред запослених у Општинској управи Мали Зворник, обуци ће присуствовати и представници готово свих локалних институција: Центра за социјални рад, пет основних школа, средње школе, предшколске установе, дома здравља, библиотеке и јавних предузећа.

Планирана обука је једна од кључних активности која се спроводи на пројекту “Да ли знаш да имаш право да знаш”, који финансира Европска унија кроз Програм ʺПодршка цивилном друштву 2013ʺ.

ИК: До данас проглашене 3 изборне листе за избор одборника СО Мали Зворник

Проглашене изборне листе за избор одборника СО Мали Зворник на изборима заказаним за 24.04.2016. године

 

1. Александар Вучић - Србија побеђује

2. Група грађана "др Милан Лукић" - Снага народа

3. "Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић"

 

У Малом Зворнику, 14.03.2016. године

                                                                    Изборна комисија
                                                                 Општине Мали Зворник 

Закључак Изборне комисије о наступу група грађана на локалним изборима

На основу члана 15. Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС” број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и члана 33 Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године („Службени гласник РС” број 22/16),  Изборна комисија општине Мали Зворник на седници одржаној дана 12.03.2016. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

               I    Групом грађана у смислу предлагача кандидата за одборнике Скупштине општине Мали Зворник на изборима за одборнике који ће се одржати 24.04.2016. године, сматраће се групе грађана које образује најмање 10 (десет) бирача са пребивалиштем на територији малог Зворника, писаним споразумом који се оверава код јавног бележника, у суду или код надлежне општинске управе.

Закључак

Опширније...

Јавна набавка бр 404-20/2016 - Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата број 404-20, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу Уговора>>>

Одлука о додели субвенција за отварање нових радних места у 2016. години

Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник број 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 11.02.2016. године, донела је

ОДЛУКУ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ

Одлука о додели субвенција>>>

Опширније...

Обавештење о начину увида у бирачки списак

ОБАВЕШТЕЊЕ

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

 

Увид и проверу да ли сте уписани у јединствени бирачки списак као и на ком бирачком месту ћете гласати на предстојећим изборима можете извршити на следеће начине:

-         У канцеларији бр. 29 у поткровљу зграде општине

-         Провером на порталу Министарства државне управе и локалне самоуправе http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal 

Линк према порталу за проверу бирачког списка можете наћи и на почетној страници интернет презентације општине Мали Зворник, на адреси www.malizvornik.rs

-         Путем телефона број 015 / 472 – 813 од 07 до 15 часова

-         После радног времена и нерадним данима путем дежурних телефона

062 / 889-16-37 – за издавање потврда, упис и промене у јединственом бирачком списку

062 / 889-17-06 – за проверу уписа и бирачког места за гласање

 

                                                                 Општинска управа
                                                               Општине Мали Зворник

Шаб за ВС: Стање на територији општине редовно

11/03/2016

Поводом проглашења ванредне ситуације на целој територији Републике Србије, према Одлуци Владе Србије, синоћ је одржана седница општинског штаба за ванредне ситуације где су чланови штаба упознати са Одлуком и извршена је анализа тренутног стања на територији и предузетих превентивних и оперативних мера одбране од поплава.

Констатовано је да је претходних дана вршен свакодневни обилазак терена и мониторинг вода I и II реда, те је евидентирано да тренутно нема изливања и да су реке у својим  коритима. Што се тиче клизишта не постоје подаци о активирању постојећих нити нових на територији општине.

Штаб је у константном контакту са надлежнима у хидроелектрани „Зворник“, која је превентивно већ од 05. марта увела предпражњење Зворничког језера ради прихватања надолазеће количине воде.

Снабдевање електричном енергијом и водом за пиће на територији општине је редовно.

Што се тиче наредног периода, активирани су повереници и њихови заменици по месним заједницама да редовно прате стање на терену и о томе извештавају штаб за ванредне ситуације. Такође су обавештена и сва оспособљена правна лица да се ставе у стање приправности за заштиту од поплава.

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке