• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Дневни ред 05. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

 На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08), Председник Скупштине општине

С А З И В А 

ПЕТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 22ДЕЦЕМБАР  (ЧЕТВРТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.


Опширније...

Општина Мали Зворник помогла набавку нове скип машине за комунално предузеће

14.12.2016. године 

Нова комбинована грађевинска машина - СКИП,  коју је Јавно комунално предузеће „Дрина“ Мали Зворник набавило уз помоћ општине, стигла је данас пре подне.  У питању је савремени ровокопач са утоваривачем, вредан 8,5 милиона динара, захваљујући којем ће бити олакшан посао одржавања локалних путева и других грађевинских радова у општини. 

За набавку машине из буџета општине издвојено је 3 милиона динара, док је остатак потребних средстава обезбеђен из кредита, у банци Интеза.

Поводом набавке машине, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић рекао је да је овим решен дугогодишњи проблем Јавног комуналног предузећа „Дрина“, везан за недостатак адекватне механизације.

Према његовим речима, куповином машине биће омогућена квалитетнија услуга и остваривање значајних уштеда у буџету у будућности, јер неће бити потребе за ангажовањем такве машине од стране трећих лица.

 

 

Опширније...

Асфалтиране нове деонице локалних путева у општини Мали Зворник

13.12.2016. године

Леп и сунчан почетак децембра у општини Мали Зворник искоришћен је за наставак радова на асфалтирању локалних путева у месним заједницама. Уређење локалних макадамских путева, које финансира Општина Мали Зворник из локалног буџета, актуелно је током читаве године, а протекле седмице настављено је асфалтирањем деоница у Радаљу, Сакару, Доњој Трешници и Великој Реци.

Асфалтирано је 100 м пута у Доњој Трешници, у засеоку Гајићи, 150 м у засеоку Жарковићи, у Радаљу, 150 м ка брду Влашке Њиве, у Сакару и 255 метара пута Велика Река – Вољевци, ка Подребељу.

У оквиру децембарског асфалтирања локалних путева уређен је и тротоар код игралишта у Сакару, површине 500 м2.

Опширније...

У оквиру реконструкције Дринске магистрале од Малог Зворника до Велике Реке обновљено 5 мостова и изграђене на десетине пропуста за воду

12.12.2016. године

Државни пут I б реда, бр.28, кроз општину Мали Зворнику у протеклих годину и по дана готово у потпуности је обновљен. У оквиру ревитализације саобраћајнице, од Лознице до Грачанице, коју спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, а финансира Влада Републике Србије, асфалтирано је око 40 км пута кроз општину и обновљени сви мостови дуж пута. Преостала је реконструкција деонице кроз центар места, у дужини од око 1,8 км, која треба да уследи ускоро, одмах по завршетку припреме појектне документације.

Захваљујући радовима на ревитализацији Дринске магистрале, у Мали Зворник сада се стиже потпуно новом, прописно обележеном и обезбеђеном саобраћајницом. Реконструкција пута вршена је по најсавременијим стандардима, по пројекту и уз надзор Саобраћајног института ЦИП.

Осим новог и квалитетног асфалта, на путу од Брасине до Велике Реке, постављена је нова саобраћајна сигнализација, са јасно истакнутим обавештењима о близини школе и ограничењима брзине. Поједине деонице пута знатно су проширене. Уређена су и прописно обележена сва аутобуска стајалишта и изграђени тротоари за пешаке, а на местима поред којих прете одрони постављене су заштитне мреже, чиме је значајно повећана безбедност у саобраћају.

Опширније...

Представници Министарства просвете РС и немачке KFW банке у посети ОШ „Бранко Радичевић“ Мали Зворник

09.12.2016. године

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и немачке KFW банке, Александар Дурковић и Ралф Кyнаст, посетили су јуче Основну школу „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику, како би се уверили у динамику и напредак радова на реализацији пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде школе.

Приликом посете они су са замеником председника општине Мали Зворник Милошем Радојчићем и директорком школе Стојанком Бугарин обишли реконструисане делове зграде, након чега су саопштили да су задовољни напретком и квалитетом изведених радова, посебно чињеницом да су уштеде енергије већ уочене.

Директорка школе Стојанка Бугарин рекла је том приликом да су рачуни за грејање, након до сада обављених радова,  50 % мањи у односу на ранији период.

Опширније...

Нацрт Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2017. годину

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/09, 73/10,  101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14 и 103/15), члана 32. Закона о локланој самоуправи (''Службени гласник  РС'', 129/07 и 83/14), и члана 37. Статута Општине Мали Зворник (''Службени лист Oпштине Мали Зворник'', бр.5/15-пречишћен текст), Скупштина општине Мали Зворник је на седници одржаној дана, ___.12. 2016. године,  донела 

  О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2017. ГОДИНУ 

           I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Зворник за 2017. годину, његово извршавање, обим и коришћење, права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Мали Зворник за 2017.годину чини:

Нацрт Одлуке о Буџету

Финансијски планови

Преглед броја запослених и средстава за плате

Преглед капиталних пројеката

Преглед капиталних пројеката Министарство финансија

Комисије и уговори

Рекапитулација програма

Одлука о додели субвенција за отварање нових радних места у 2016. години

         У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину, бр. 06-209 од 05.02.2016. године и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години, бр:06-2172/2016 од 17.11.2016. године,  Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник број 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 02.12.2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ


Текст Одлуке

Опширније...

У најави припрема јединствене туристичке понуде општине Мали Зворник

02.12.2016. године

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић најавио је интензиван рад у новој години на креирању јединствене туристичке понуде општине, која, кроз адекватну промоцију, треба да допринесе туристичкој афирмацији и развоју места.

Према његовим речима, рад на припреми јединствене туристичке понуде општине Мали Зворник биће изведен у неколико фаза, од којих прва подразумева формирање стручног тима и израду базе података о свим туристички занимљивим локацијама у општини, манифестацијама, споменицима, обичајима и другим специфичностима, које Мали Зворник издвајају од других места.

Након креирања базе података, са фотографијама и видео записима, уследиће израда појединачних туристичких аранжмана према циљним групама, који ће бити рађени двојезично, на српском и енглеском језику, и који треба да заинтересују туристе за овај део Србије.

Опширније...

Обележен 01. децембар - Светски дан борбе против сиде

02.12.2016. године

Канцеларија за младе Мали Зворник у сарадњи са Средњом школом спровела је акцију поводом обележавања овог дана, тако што је у средњој школи постављен штанд са промотивним материјалом где су ученици могли да се информишу о овој болести и превенцији.


 

Опширније...