• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Почетна

Дневни ред 7. редовне седнице СО Мали Зворник

Дневни ред 7. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник, која је заказана за петак, 28. април 2017. године

 

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 639       
Дана, 20.04.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08), 

С А З И В А М

СЕДМУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 28. АПРИЛ  (ПЕТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

 

             За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ''17. СЕПТЕМБАР'' МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ''17. СЕПТЕМБАР'' МАЛИ ЗВОРНИК.
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''МАЛИ ЗВОРНИК'' ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''МАЛИ ЗВОРНИК'' ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА О ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2016. ГОДИНЕ.
 5. ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''МАЛИ ЗВОРНИК'' ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ''МАЛИ ЗВОРНИК'' ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ.
 7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ''МАЛИ ЗВОРНИК'' ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ДРИНСКО ПРИОБАЉЕ У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА УЗВОДНО ОД МАЛОГ ЗВОРНИКА У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК''.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ДРИНСКО ПРИОБАЉЕ У ДЕЛОВУМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА УЗВОДНО ОД МАЛОГ ЗВОРНИКА У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК''.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА ЗА КУПОВИНУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ.
 12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И ПОМОЋИ У НАТУРИ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА УСТАНОВА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ДРИНА'' МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 17. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке