• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обустављен поступак Јавне набавке за Банкарске услуге за потребе фонда за развој општине Мали Зворник

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
МАЛИ ЗВОРНИК
Број:404-22/6
Дана:14.06.2013.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 109. став.4 .Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), Председник  управног одбора Фонда за развој општине Мали Зворник ,Краља Петра  I  38, објављује 

                                                О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

                                     О обустави поступка јавне набавке

 Назив наручиоца: Фонд за развој општине Мали Зворник

Адреса Наручиоца: Краља Петра  I  38,Мали Зворник

Наручилац је корисник буџетских средстава

Предмет набавке је: Услуге

Назив из општег  речника набавки је: Банкарске услуге за потребе фонда за развој општине Мали Зворник

Ознака из општег речника  набавке је 66110000; – Банкарске услуге

Процењена вредност јавне набавке је 1.400.000,00 динара без ПДВ-а

Није прибављена ни једна понуда;

Поступак је обустављен јер није примљена ни једна понуда

Поступак ће се обновити одмах по истеку рока  за подношење захтева за заштиту права под условом да се не поднесе захтев за заштиту права.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке