• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Локацијски услови 353-2/15-03

Број лок. услова 353-2/15-03
Инвеститор (подносилац захтева) Смиљанић Драган, Велика Река
Катастарска парцела (број, кат.опш. и површина) 3263/1 КО Велика Река, Површина 00.17.81ха
Намена Изградња стамбеног објекта оштећен поплавама
Датум захтева 19. 03. 2015.
Датум издавања 30. 03. 2015.

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке