• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Локацијски услови 353-1/15-03

Број лок. услова 353-1/15-03
Инвеститор (подносилац захтева) Чирковић Кајо, Брасина
Катастарска парцела (број, кат.опш. и површина) 317/8 КО Брасина, Површина 00.05.28ха
Намена Изградња помоћног обј. и доградња (141.56м²)
Датум захтева 06. 02. 2015.
Датум издавања 03. 03. 2015.

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке