• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу септембру 2015. године

 

 

Redni Broj BROJ RESENJA PIB OBVEZNIKA DATUM URUCENJA
1 439-7/58-1   30.9.2015
2 501-21/PG/12/2015 101363317 30.9.2015
3 434-4/2/2015 107727382 14.9.2015
4 439-2/105-15 102634498 28.9.2015
5 439-2/104-15 101363882 28.9.2015
6 439-2/107-15 105965834 28.9.2015
7 439-2/101-15 102413300 25.9.2015
8 439-2/86-15 104879254 17.9.2015
9 439-2/111-15 106569987 28.9.2015
10 439-2/115-15 108157737 28.9.2015
11 439-2/103-15 105700844 28.9.2015
12 439-2/82-15 101363840 17.9.2015

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке