• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обрасци потребни за обједињену процедуру

Овде можете преузети све потребне обрасце потребне за обједињену процедуру издавања грађевинске дозволе

  Пријава радова

  Изјава о завршетку израде темеља

  Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу

  Захтев за издавање локацијских услова

  Захтев за издавање решења (за грађење објеката и извођење радова по чл. 145. ЗПИ)

  Захтев за издавање употребне дозволе

  Захтев за издавање грађевинске дозволе

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке