• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Евиденција решења о озакоњењу

На основу Правилника о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу ("Службени гласник РС" бр.54/2016) објављујемо Службену евиденција о издатим решењима о озакоњењу за општину Мали Зворник:

 

Р. бр.

Име и презиме

Објекат

Евид. број

Решено

1

Марјановић Јово

кат.п.бр.1203 / 1М.Зв.

стамбени

351-31

13.04.2016.

2

Мустафић Сеад кат.п.бр.941 / 2 М.Зв

стамбени

351-33

 

13.04.2016.

3

Спахић Дамир

кат.п.бр.953 М.Зв

стамбени

351-36

 

21.04.2016

4

Ћирић Милоје и Ћирић Милорад кат.п.бр.1267 / 2 М.Зв.

стамбени

351-35

 

20.04.2016.

5

Халиловић Мехмед кат.п.бр. 380 / 4 Сакар

стамбени

351-32

 

11.04.2016.

6

Селимовић Нусрета кат.п.бр.392 / 2 Сакар

стамбени

351-37

 

09.05.2016.

7

Митровић Стана кат. п. бр.97 / 6 К.О.М. Зворник

стамбени

351-39

 

17.05.2016.

8

Јовић Тијомир кат. п.бр.1393 / 4 Д.Борина

стамб и пом.

351-52 / 16-03

29.06.2016.

9

Тодоровић Грозда к.п.бр.1083 / 4 Д.Борина

помоћни

351-53 / 16-03

27.06.2016.

10

Томић Видоје кат.п.бр. 623 / 4 Брасина

стамбени

351-54 / 16-03

28.06.2016.

11

Васић Миленко кат. п. бр.774 / 1Мали Зворник

стамбени

351-55 / 16-03

01.07.2016.

12

Којић Драган кат.п.бр. 680 / 14 Радаљ

стамбени

351-83 / 16-03

01.08.2016.

13

Врачевић Богољуб кат.п.бр 353 / 1 Цулине

стамбени

351-89 / 16-03

10.08.2016.

14

Мишић Драган кат. п. бр. 1514 / 2 Брасина

стамбени

351-90 / 16-03

19.08.2016.

15

Ћорић Насир кат. п. бр.870 / 2 Мали Зворник

стамбени

351-94 / 16-03

27.09.2016.

16

Јевтић Горан кат.п.бр. 382 / 10 Сакар

стамбени

351-106 / 16-03

14.09.2016.

17

Хаџиефендић Енвер кат.п.бр.411 / 8 Сакар

стамбени

351-108 / 16-03

15.09.2016.

18

Петковић Љубисав кат. п.бр.1173 / 2 Д.Борина

стамбени

351-109 / 16-03

16.09.2016.

19

Радић Светлана кат. п.бр. 1494 / 3 Д.Борина

стам. и пом.

351-110 / 16-03

25.10.2016.

20

Латас Илија кат.п.бр. 326 / 4 Будишић

стамбени

351-111 / 16-03

25.10.2016.

21

Несторовић Дарко кат.п.бр. 1473 / 2 Цулине

стамбени

351-112 / 16-03

30.09.2016.

22

Темникова Елена кат. п. бр.1276 / 4 Д. Борина

стамбени

351-114 / 16-03

04.10.2016.

23

Јевтић Марија кат. п. бр.1273 / 5 Доња Борина

стамбени

351-117 / 16-03

07.10.2016.

24

Лукић Синиша Радаљ кат.п.бр. 825 / 5 Радаљ

стамбени

351-120 / 16-03

17.10.2016.

25

Недић Петар Београд кат.п.бр.387 / 1Будишић

стамбени

351-122 / 16-03

17.10.2016.

26

Хаџиефендић Асим кт.п.бр.375 / 30 К.О.Сакар

стамбени

351-134 / 16-03

02.11.2016.

27

Петковић Игор и Горан кат.п.бр.175 / 5К.О.М.Зв.

стамб. и пом.

351-126 / 16-03

07.12.2016.

28

Савић Милена кат. п. бр.1177 / 8К.О.Д.Борина

стамбени

351-136 / 16-03

14.11.2016.

29

Јевтић Марија кат. п. бр.1273 / 4К.О.Д.Борина

стамбени

351-137 / 16-03

30.11.2016.

30

Вучковић Даринка кат. п.бр.1479 / 4 К.О.Д. Борина

стамбени

351-144 / 16-03

17.11.2016.

31

Хаџиефендић Бериз кт.п.бр.419 / 1 К.О.Сакар

стам.и пом.

351-148 / 16-03

21.11.2016.

32

Васић Милош кат. п.бр.1115 / 4К.О.М.Зв.

стамб. и пом.

351-149 / 16-03

21.11.2016.

33

Тадић Дарко кат. п. бр.1530 / 3К.О.Брасина

стамбени

351-150 / 16-03

21.11.2016.

34

Несторовић Жељко кат. п. бр. 1775 / 4К.О.Радаљ

стамбени

351-152 / 16-03

23.11.2016.

35

Лукић Горан кат. п. бр. 1041 / 10К.О.Д.Борина

Стам.и пом.

351-153 / 16-03

23.11.2016.

36

Лукић Златомир кат.п. бр.1041 / 10К.О.Д. Борина

стам.и пом.

351-154 / 16-03

23.11.2016.

37

Ераковић Милена кат. п. бр.1274К.О.Д. Борина

стамбени

351-170 / 16-03

05.12.2016.

38

Мићић Драган кат. п. бр.2585 / 3 К.О.Радаљ

стамбени

351-169 / 16-03

05.12.2016.

39

Ераковић Милена кат. п. бр.1274К.О.Д. Борина

стамбени

351-170 / 16-03

05.12.2016.

40

Којић Синиша и Славиша кат. п. бр. 1059 / 10 К.О.Д. Борина

стамбени

351-171 / 16-03

06.01.2017.

41

Којић Милован кат. п. бр. 1059 / 12 К.О.Д. Борина

стамбени

351-172 / 16-03

09.12.2016.

42

Геца Миланка кат. п. бр. 1273 / 2 К.О.Д. Борина

стамбени

351-179 / 16-03

09.12.2016.

43

Петровић Станојка кат. п. бр. 919 К.О.Д.Борина

стамбени

351-180 / 16-03

09.12.2016.

44

Симеуновић Стојанка кат.п.бр.1275К.О.Д.Бор

стамбени

351-181 / 16-03

09.12.2016.

45

Радојчић Милка кат. п. бр. 1478 / 4 К.О.Радаљ

стамбени

351-183 / 16-03

13.12.2016.

46

Деспотовић Милорад кат. п. бр. 1654 / 4 К.О.Д.Борина

стамбени

351-185 / 16-03

11.01.2017.

47

Спасеновић Љубодраг кат.п.бр.863 / 4К.О.Д.Борина

стамбени

351-188 / 16-03

20.12.2016.

47

Танасковић Бранко кат.п.бр.914 / 3К.О.Д.Борина

стамбени

351-192 / 16-03

28.12.2016.

40

Павловић Милан кат. п. бр.863 / 4К.О.Д.Брасина

стамбени

351-193 / 16-03

27.12.2016.

50

Петровић Зоран кат.п.бр.187К.О.Д.Бор.

стамбени

351-194 / 16-03

28.12.2016.

51

Перић Славица кат.п.бр.100 / 8К.О.М.Зв.

стамбени

351-195 / 16-03

10.01.2017.

52

Јовановић Татјана кат.п.бр.863 / 4К.О.Брасина

стамбени

351-197 / 16-03

13.01.2017.

53

Петровић Велизар кат.п.бр.1584К.О.ВРека

стамбени

351-198 / 16-03

09.01.2017.

 

 

 

Р. бр.

Име и презиме

Објекат

Евид. број

Решено

1.

Радић Петар

Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 2259/4 К.О. Велика Река

351-2

13.01.2017.

2.

Спасеновић Миливоје

Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 661 К.О. Доња Борина

351-5

18.01.2017.

3.

Игњатовић Митар

Озакоњење стамб.објекта на к.п. бр. 604/1 К.О. Брасина

351-9

23.01.2017.

4.

Мустафић Сеад

Озакоњење помоћ. објекта на к.п.бр. 941/2 К.О. М.Зворник

351-10

31.01.2017

5.

Поповић Десимир

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 825/11 К.О. Радаљ

351-11

31.01.2017.

6.

Којић Гордана

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1080/1 К.О. Читлук

351-12

30.01.2017.

7.

Пезеровић Садета

Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 899/1 К.О. М.Зворник

351-13

02.02.2017.

8.

Јевтић Мирјана, Немања и Петровић Јелица

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 382/12 K.O. Сакар

351-14

03.02.2017.

9.

Танасковић Д. Миливоје

Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1126/7 К.О. Брасина

351-18

27.02.2017.

10.

Деспотовић Милисав

Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1287/2 К.О. Доња Борина

351-19

20.02.2017

11.

Чивић Суада

Озакоњење поткровља на пост. стамб.објекта на к.п.бр. 994/2 К.О. Мали Зворник

351-21

21.02.2017.

12.

Сачић Хасан

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 391/4 К.О. Сакар

351-22

22.02.2017.

13.

Владић Војин

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 519/4 К.О. Брасина

351-23

24.02.2017.

14.

Лучић Милена

Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 1374/1 К.О. Доња Борина

351-26

01.03.2017.

15.

Говедарица Радислав

Озакоњење помоћ. приземног објекта на к.п.бр. 1211/1 К.О. Мали Зворник

351-27

01.03.2017.

16.

Ђукановић Р. Марта

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр 1375/1 К.О. Мали Зворник

351-28

03.03.2017.

17.

Бојић В. Драган

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 115/5 К.О. Сакар

351-29

03.03.2017.

18.

Грујичић Драгић

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 498/2 К.О. Мали Зворник

351-31

06.03.2017.

19.

Богдановић Зоран

Озакоњење помоћ. објекта на к.п.бр. 389/4 К.О. Брасина

351-32

22.03.2017.

20.

Бојић Живорад

Озакоњење стамб. и помоћ. објекта на к.п.бр. 66/1 и 66/2 К.О. Сакар

351-33

13.03.2017.

21.

Станојевић Радисав

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 66/6 К.О. Сакар

351-34

07.03.2017.

22.

Смиљанић Ненад

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 77/4 К.О. Сакар

351-35

07.03.2017.

23.

Јевтић Радован

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 375/35 К.О. Сакар

351-36

13.03.2017.

24.

Тодоровић Радован

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1438/1 К.О. Радаљ

351-37

23.03.2017.

25.

Бојић Ратомир

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 114/1 К.О. Сакар

351-39

14.03.2017.

26.

Дачић Александар

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 505/1 К.О. Будишић

351-40

15.03.2017.

27.

Рајиновић Стојанка

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1395/4 К.О Велика Река

351-41

15.03.2017.

28.

Смиљанић Данко

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3270/4 К.О. Велика Река

351-42

19.04.2017.

29.

Павловић Д. Миленко

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1455/9 К.О. Д. Борина

351-44

16.03.2017.

30.

Крстић Петар

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1188/3 К.О. Брасина

351-46

17.03.2017.

31.

Илић Милица

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1696/8 К.О. Брасина

351-47

21.03.2017.

32.

Гајић Милорад

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2841/1 К.О. Радаљ

351-49

23.03.2017.

33.

Потоковић Арифа

Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 86/6 Сакар

351-50

24.03.2017.

34.

Смиљанић Властимир

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 290/2 К.О. Сакар

351-51

24.03.2017.

35.

Шрндић Хусеин

Озакоњење спрата стамб. објекта на к.п.бр. 67/1 К.О. Сакар

351-53

29.03.2017.

36.

Радић Чедомир

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2503/19 К.О. Радаљ

351-55

29.03.2017.

37.

Танасковић Славиша

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1121 К.о. Мали Зворник

351-56

30.03.2017.

38.

Ћорић Нијаз

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр.1007/2 К.О.М. Зворник

351-57

31.03.2017.

39.

Бојић Жељко

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 110/2 К.О. Сакар

351-60

24.04.2017.

40.

Лукић Милан

Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 375/74 К.О. Сакар

351-62

18.04.2017.

41.

Лукић Петко

Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 1225 К.О. М. Зворник

351-63

12.04.2017.

42.

Павловић Милан

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1010/2 К.О. Д. Борина

351-64

19.04.2017.

43.

Павловић М. Милан

Озакоњење стамб.објекта и помоћног на к.п.бр. 623/3 К.О. Брасина

351-66

20.04.2017.

44.

Богдановић Војислав

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 394/5 К.О. Брасина

351-67

20.04.2017.

45.

Ерић Живко

Озакоњење два стамб.објекта на к.п.бр. 575/1 и 603/3 К.О. Сакар

351-69

20.04.2017.

46.

Пашић Дејан и Душан

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 375/5 К.О. Сакар

351-70

03.05.2017.

47.

Илић Раденка

Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 2529/3 и 2527/2 К.О. Д. Борина

351-71

25.04.2017.

48.

Матић Славиша и Гојко

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 324/6 К.О. Брасина

351-73

05.05.2017.

49.

Радић Милутин

Озакоњење два стамб.објекта и поткровља на к.п.бр. 627/17 К.О. Мали Зворник

351-74

05.05.2017.

50.

Шрндић (Ејуб) Шемсудин

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 76/1 К.О. Сакар

351-75

22.05.2017.

51.

Матић Миленко

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1099/6 К.О. Читлук

351-77

11.05.2017.

52.

Петровић М. Радован

Озакоњење стамб.објекта и помоћног на к.п.бр. 1315/3 К.О. Д. Борина

351-78

12.05.2017.

53.

Мујкановић (Мустафа) Аднана

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 422/2 К.О. Сакар

351-79

16.05.2017.

54.

Имшировић (Незир) Сеид

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 96/2 К.О. Сакар

351-80

12.05.0217.

55.

Јовић (Јован) Радан

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 375/6 К.О. Сакар

351-81

15.05.2017.

56.

Потоковић Муниб и Адмир

Озакоњење стамб.објекта По+П+Пк на к.п.бр. 6/4, помоћни П на к.п.бр. 6/7 и помоћни П на к.п.бр. 86/5 К.О. Сакар

351-84

16.05.2017.

57.

Лазић Недељко

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1072 К.О. Мали Зворник

351-85

17.05.2017.

58.

Имшировић Бахрија

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 91/2 К.О. Сакар

351-89

25.05.2017.

59.

Потоковић Шемсудин

Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 378/20 К.О. Сакар

351-90

30.05.2017.

60.

Потоковић Индира, Улбл Амира и Потоковић Мевлудина

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 378/18 К.О. Сакар

351-91

30.05.2017.

61.

Шрндић Нурија

Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 391/3 К.О. Сакар

351-93

01.06.2017.

62.

Николић Боро

Озакоњење дела стамб. објекта ПК и помоћног објекта на к.п.бр. 1237/4 К.О. Мали Зворник

351-94

05.06.2017.

63.

Taрић Шабан

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 392/5 К.О. Сакар

351-95

05.06.2017.

64.

Ђорђевић Радивоје

Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 912/2К.О. Д. Борина

351-96

05.06.2017.

65.

Смиљанић (Илије) Милован

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 296/3 К.О. Сакар

351-98

20.06.2017.

66.

Потоковић С. Фахрудин

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 378/18 К.О. Сакар

351-100

07.06.2017.

67.

Шрндић (Адем) Енвер

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 98/3 К.О. Сакар

351-101

09.06.2017.

68.

Илић Слободан

Озакоњење стамбених објеката на к.п.бр. 697/2 К.О. Д.Борина

351-104

15.06.2017.

69.

Хамзабеговић (Абдулах) Нурија

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 375/24 К.О. Сакар

351-105

16.06.2017.

70.

Обрадовић Сретен

Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 324/4 К.О. Д. Борина

351-108

22.06.2017.

71.

Јасиковац Милош, Средо и Чедо

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 317/1 К.О. Брасина

351-110

21.06.2017.

72.

Потоковић (Салко) Хајрудин

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 378/19 К.О. Сакар

351-111

26.06.217.

73.

Мијаиловић Милорад

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 654 К.О. Брасина

351-112

28.06.2017.

74.

Јевтић Зоран

Озакоњење стамб. и помоћних објеката на к.п.бр. 361 К.О. Сакар

351-113

28.06.2017.

75.

Голуб Драган

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1296/5 К.О. Д. Борина

351-115

28.06.2017.

76.

Дамњановић Радојка

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 395/4 К.О. Брасина

351-117

29.06.2017.

77.

Јовановић Душко и Хепбурн Оливера

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 23 К.О. Брасина

351-118

03.07.2017.

78.

Миловановић Љубица

Озакоњење помоћног објекта на к.п.бр. 394/7 К.О. Брасина

351-119

29.06.2017.

79.

Јовановић (Тешо) Милан

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 749/1 К.О. Брасина

351-120

03.07.2017.

80.

Јевтић Миломир

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1469/1 К.О. Брасина

351-123

04.07.2017.

81.

Јевтић Радомир

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 399/2 К.О. Брасина

351-125

07.07.2017.

82.

Видаковић Милован

Озакоњење стамб.објекта на к.п.бр. 1455/13 К.О. Д. Борина

351-126

07.07.2017.

83.

Аћимпвић Ж. Иван

Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 394/11 К.О. Брасина

351-133

31.07.2017.

84.

Стојановић (Богосав) Миланка

Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 1065/1 К.О. Брасина

351-134

06.09.2017.

85.

Васић Љиљана

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 917/3 К.О. Д. Борина

351-135

28.07.2017.

86.

Мићић Зоран

Озакоњење стамб. и помоћног објекта на к.п.бр. 1699/1 К.О. Брасина

351-136

27.07.2017.

87.

Видовић (Драге) Митар

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1698/3 К.О. Брасина

351-137

31.07.2017.

88.

Секулић Александар

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1216/2 К.О. Брасина

351-138

27.07.2017.

89.

Милутиновић Миладин

Озакоњење дела стамб. објекта Пк на к.п.бр. 587/5 К.О. Брасина

351-139

31.07.2017.

90.

Матић Љубица

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1140/3 К.О. Брасина

351-140

28.07.2017.

91.

Секулић (Милош) Миладин

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1220/2 К.О. Брасина

351-142

31.07.2017.

92.

Владић Војин

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 373/1 К.О. Брасина

351-144

01.08.2017.

93.

Алексић Бошко

Озакоњење помоћ.и пољоп. објекта на к.п.бр. 537/3 К.О. Брасина

351-147

07.08.2017.

94.

Чикарић Радислав

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 2379/1 К.О. В.Река

351-150

15.08.2017.

95.

Мехмедовић Седија

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 369/5 К.О. Сакар

351-151

10.08.2017.

96.

Дураковић (Мехмед) Алија

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 369/5 К.О. Сакар

351-152

08.08.2017.

97.

Николић Божо

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3069/1 К.О. В.Река

351-157

11.08.2017.

98.

Костадиновић Богосав

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1238/6 К.О. М.Зворник

351-158

15.08.2017.

99.

Костадиновић Михаило

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1238/7 К.О. М.Зворник

351-159

15.08.2017.

100.

Николић Милојко

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 3176 К.О. В.Река

351-160

14.08.2017.

101.

Радић Милош

Озакоњење помоћ.и пољоп. објекта на к.п.бр. 3403 К.О. В.Река

351-161

15.08.2017.

102.

Којић Драган

Озакоњење помоћ.и пољоп. објекта на к.п.бр. 1725/2 К.О. Брасина

351-164

29.08.2017.

103.

Владић Драган и Владан

Озакоњење стамб.и помоћ. објекта на к.п.бр. 645/4 К.О. Брасина

351-165

18.08.2017.

104.

Мићић Милисав

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 886/1 К.О. В.Река

351-167

21.08.2017.

105.

Петровић Милан

Озакоњење стамб. објекта на к.п.бр. 1052/2 К.О. Д.Борина

351-168

22.08.2017.

106.

Николић Гојко

Озакоњење дела стамб. објекта и два помоћ.на к.п.бр. 3161/1 К.О. В.Река

351-169

24.08.2017.

107.

Полоћ Славољуб

Озакоњење стамб. објекта П+1, на к.п.бр. 373/1 К.О. Б.Река

351-170

24.08.2017.

108.

Станковић Горан

Захтев за озакоњење стамб.објекта к.п.1234/4 к.о Радаљ

351-171

25.08.2017.

109.

Потоковић Хазим

Захтев за озакоњење дела стамб.обј. На к.п. 378/8 к.о. Сакар

351-172

25.08.2017.

110.

СТР ТИБ М.Зворник

Захтев за озакоњење склад.грађ.материјала на к.п.822/3 к.о. М.Зворник

351-173

01.12.2017.

111.

СЗТР МНМ Радаљ

Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п. 822/3 М.Зворник

351-174

04.12.2017.

112.

Божић Никола (Амајић)

Захтев за озакоњење помоћног обј. На к.п. 695/3 к.о.Читлук

351-179

29.08.2017.

113.

Остојић Драгомир

Захтев за озакоњење помоћног објекта на к.п. 477/4 к.о.Сакар

351-182

28.08.2017.

114.

Јевтић Александар

Захтев за озакоњење стамб.објекта на к.п. 66/3 к.о.Сакар

351-183

28.08.2017.

115.

Радић Милутин

Захтев за озакоњење помоћног обј. На к.п.822/9 к.о. М.Зворник

351-185

29.09.2017.

116.

Васић Светислав

захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п. 1007/4 к.о. Доња Борина

351-186

06.06.2017.

117.

Васић Миленија

Захтев за озајоњење стамб.обј. На к.п. 2142/1 к.о. Радаљ

351-191

08.09.2017.

118.

Тешић Д.Жељко

Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п.1199/2 к.о. М.Зворник

351-189

06.09.2017.

119.

Алексић Томиславка

Захтев за озакоњење пом.и стамб.обј. На к.п.1177/23 к.о. Д.Борина

351-192

18.10.2017.

120.

Тодић Јесенко

Захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п.317/10 к.о. Брасина

351-193

07.09.2017.

121.

Тадић Љиљана

Захтев за озакоњење стамб.обј на к.п.2063/2 к.о. Радаљ

351-194

20.10.2017.

122.

Ћорлука Милена

Захтев за озакоњење стамб.објекта на на к.п. 1019/10 к.о. Цулине

351-195

19.09.2017.

123.

Миловановић Милинко

Захтев за озакоњење стамб.објек. На к.п.970/2 к.о. Доња Борина

351-196

11.09.2017.

124.

Марковић Вера

Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п. 992 к.о.Читлук

351-198

11.09.2017.

125.

Томић Мирослав

Захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п. 914 к.о.Брасина и помоћног обј. На к.п. 912 к.о. Брасина

351-199

12.09.2017.

126.

Смиљанић Ненад

Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п.285. к.о. Сакар

351-200

13.09.2017.

127.

Тадић Жељко

Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п. 1201 к.о.Брасина

351-201

11.01.18

128.

Томић Марица

Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п. 306/4 к.о. Будишић

351-202

28.09.2017.

129.

Радојчић Милош

Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п.1259/1 и стамб.и помоћног обј.на к.п. 1261/2 к.о. М.Зворник

351-203

18.09.2017.

130.

Шрндић Мехмед

Захтев за озакоњење стамб.и два помоћна обј.на к.п.76/3 К.о. Сакар

351-204

19.09.2017.

131.

Божић Никола (Амајић)

Захтев за озакоњење стамб.обј.на к.п. 695/3 к.о. Читлук

351-205

18.09.2017.

132.

Ерић Мирослав

Захтев за озакоњење стамб.обј. На к.п. 306/5 к.о. Будишић

351-208

25.09.2017.

133.

Савић Миленко

Захтев за озакоњење стамб.и помоћног обј. На к.п. 3063/1 к.о. В.Река

351-210

20.09.2017.

134.

Смиљанић Алимпије

Захтев за озакоњење стамб.објекта на к.п.3242 к.о. В.Река

351-211

26.09.2017.

135.

Савић Живорад

Захтев за озакоњење стамб.објекта на к.п. 2400/4 к.о В.Река

351-212

20.09.2017.

136.

Танасковић П. Зоран

Захтев за озакоњење помоћног објектана к.п. 967/5 к.о. Д.Борина

351-213

26.09.2017.

137.

Јокић Зоран и Јокић Милош

Захтев за издавање решења о озакоњењу два стамбена и помоћног објекта на к.п.979/2и 979/1 к.о. Д.Борина

351-219

29.09.2017.

138.

Јездић Бранка

Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 395/3 к.о. Брасина

351-220

02.10.2017.

139

Мијаиловић Милорад Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 499/3 к.о. Мали Зворник

351-228

12.10.2017.

140

Караклић Милка Брасина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 610/3 к.о. Брасина

351-229

12.10.2017.

142

Милановић Радомир Доња Борина

Захтев за издавање решења о озакоњењу дела ст.обј.и помоћног објекта на к.п. 2325/1 к.о. Доња Борина

351-230

02.11.2017.

143

Ковачевић Јоцо Доња Борина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног обекта на к.п. 1296/4 К.О. Доња Борина

351-237

23.10.2017.

144

Петковић Драган Велика Река

Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 3433/5 К.О. Велика Река

351-238

15.01.18

145

Томић Живадин Будишић

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 3402/5 К.О. Будишић

351-239

28.12.17

146

Петковић Миливоје Велика Река

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 3402 К.О. Велика Река

351-240

02.11.2017.

147

Савић (Милорад) Драган Доња Борина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 978/4 К.О. Доња Борина

351-246

17.11.2017.

148

Лончарић Љиљана Брасина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 317/11 К.О. Брасина

351-247

03.11.2017.

149

Митровић Бошко Велика Река

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног на к.п. 3128/5 К.О. Велика Река

351-248

05.01.2018.

150

Гајић Милојка Лешница

Захтев за издавање решења о озакоњењу два стамбена објекта на к.п. 777/3 К.О. Будишић

351-249

02.11.2017.

151

Томић Бранислав Брасина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 645/1 К.О. Брасина

351-250

03.11.2017.

152

Стојановић Константин Доња Борина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 2517/4 К.О. Доња Борина

351-255

07.11.2017.

153

Танасковић Ранко Доња Борина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 914/1 К.О. Доња Борина

351-278

14.11.2017.

154

Кокоровић Шабан Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1114 К.О. Мали Зворник

351-279

10.11.2017.

155

Вучуревић Радован Доња Борина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1392/2 К.О. Доња Борина

351-280

10.11.2017.

156

Зулић Роса Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 951/2 К.О. Мали Зворник

351-281

14.11.2017.

157

Врачевић Настос Цулине

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1167/5 К.О. Цулине

351-286

14.11.2017.

158

Томић Живан Будишић

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 488/7 К.О. Будишић

351-288

20.12.2017.

159

Станковић Миодраг Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 832 К.О. Мали Зворник

351-289

17.11.2017.

160

Буљубашић Салих Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 289/5 К.О. Мали Зворник

351-290

16.11.2017.

161

Крндић Нијаз Сакар

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 369/3 К.О.Сакар

351-298

17.11.2017.

162

Аврамовић Милена Брасина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 1455/2 К.О.Брасина

351-300

14.12.2017.

163

Ристић Бранко Радаљ

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 791/1 К.О.Радаљ

351-301

21.11.2017.

164

Антонић Богољуб Велика Река

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 2397/3 К.О.Велика Река

351-302

23.11.2017.

165

Костић Бојка Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1295 К.О. Мали Зворник

351-304

22.12.2017.

166

Караклић Славко Брасина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.584/3 К.О. Брасина

351-308

23.11.2017.

167

Јевтић Милан Нови Београд

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п.бр.1469/2 К.О. Брасина

351-311

28.11.2017.

168

Тадић Милка Брасина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.1341 К.О. Брасина

351-315

29.11.2017.

168

Миловановић Милован и Милан Велика Река

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног ,помоћног и економског објекта на к.п.бр.3062/1 К.О.Велика Река

351-319

01.12.2017.

170

Ђорђевић Славица Б.Паланка

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 602 К.О.Радаљ

351-320

01.12.2017.

171

Кржавић Нурија Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 886/2 К.О. Мали Зворник

351-321

04.12.2017.

172

Ловачко удружење Црни врх Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 775/2 К.О. Велика Река

351-322

04.12.2017.

173

Ловачко удружење Црни врх Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1181 К.О. Доња Трешњица

351-323

04.12.2017.

174

Зољић Милан Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 783 К.О. Мали Зворник

351-326

06.12.2017.

175

Павловић Милован Београд

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п.бр.1192/2 К.О. Доња Борина

351-331

08.12.2017.

176

Мићић Мићо Цулине

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.1022/5 К.О. Цулине

351-334

14.12.2017.

177

Мићић Мићо Цулине

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п.бр.1022/2 К.О. Цулине

351-335

14.12.2017.

178

Бошковић Весна Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 1025/6 К.О. Мали Зворник

351-339

15.12.2017.

180

Јурошевић Миладин Велика Река

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 1179/3 К.О. Велика Река

351-341

21.12.2017.

181

Јевтић Драган Брасина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 533/7 К.О.Брасина

351-342

22.12.2017.

182

Јокановић Драган Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 77/1 К.О. Сакар

351-343

27.12.2017.

183

Петровић Вујадин Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 97/8 К.О. Мали Зворник

351-344

22.12.2017.

184

Ловачко удружење Црни врх Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног објекта на к.п. 2862/1 К.О. Радаљ

351-345

29.12.2017.

185

Костић Миодраг Брасина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 668 К.О. Брасина

351-346

26.12.2017.

186

Гаврић Рајна Доња Борина

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 958/10 К.О.Доња Борина

351-348

27.12.2017.

187

Мићић Милош Доња Борина

Захтев за издавање решења о озакоњењу помоћног објекта на к.п. 1059/3 К.О.Доња Борина

351-349

28.12.2017.

188

Ћемаловић Мугдим Мали Зворник

Захтев за издавање решења о озакоњењу стамбеног и помоћног објекта на к.п. 948/1 К.О.Мали Зворник

351-350

28.12.2017.

189

Владић Нада Брасина

Захтев за издавање решења о озакоњењу два стамбена објекта на к.п. 672/3 К.О.Брасина

351-353

03.01.2018.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке