• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Буџет општине Мали Зворник

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Одлукa о III изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2020. годину

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о III изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Одлукa о II изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2020. годину

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о III изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Инструкције за израду предлога ребаланса буџета за 2020. годину

Одлукa о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2020. годину

Одлука о буџету Општине Мали Зворник за 2020 годину

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Одлукa о III изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2019. годину

Одлукa о II изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2019. годину

Одлукa о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2019. годину

Одлука о буџету Општине Мали Зворник за 2019. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2018. годину

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Ревидирано Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину (15.новембар 2018. године) 

Одлукa о II изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2018. годину

Одлукa о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2018. годину

Одлука о буџету Општине Мали Зворник за 2018. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2017. годину

Извештај о извршењу буџета општине Мали Зворник за период 01.01.2017-30.06.2017. године

Одлукa о IV изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2017. годину

Одлукa о III изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2017. годину

Одлукa о II изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2017. годину

Одлукa о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2017. годину

Одлука о буџету Општине Мали Зворник за 2017. годину

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2016. годину

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке