• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу мају 2015. године

 

 

Редни број

Брај акта

ПИБ обвезника

Датум уручења

1

439-6/3023

106569987

8.5.2015

2

439-6/137

101363317

8.5.2015

3

436-1/388-2

108244085

4.5.2015

4

436-1/455

108244085

5.5.2015

5

436-1/389-1

101363317

29.5.2015

6

439-6/3024

106492305

11.5.2015

7

439-6/389-1

101363317

22.5.2015

8

439-1/360

100211813

4.5.2015

9

300-433-05-01965 /2014-I1000

101362541

13.5.2015

10

439-2-1/07-15

101364002

28.5.2015

11

439-2-1/07-15-01

101364002

28.5.2015

12

439-2/14-15

100261564

8.5.2015

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке