• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Конкурс за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у пољопривреду

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
Број: 06 – 1159
Дана,  31.07.2014.године.
Мали Зворник 

            На основу члана 23. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'',бр.4/07 и 2/11), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2014.годину (''Сл.лист општине Мали Зворник'',бр.3/14)  и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 401-00-00892/2014-09 од 31.03.2014.године, Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, р а с п и с у ј е 

К  О   Н   К   У   Р  С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Текст Конкурса са критеријумом бодовања >>>

Захтев Управном одбору за субвенције >>>

Захтев Управном одбору за регресирање репродуктивног материјала >>>


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке