• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

еУправа у служби грађана Малог Зворника

Општини Мали Зворник је у оквиру Позива за подршку локалним самоуправама за унапређење е-Управе, који спроводи програм Swiss PRO, одобрена реализација пројекта „еУправа у служби грађана Малог Зворника“.

Пројекат има за општи циљ побољшање доступности еУслуга грађанима општине Мали Зворник. Основне активности на пројекту јесу осавремењавање Услужног центра у функцији пружања еУслуга грађанима општине Мали Зворник и добијање техничке подршке за израду и усвајање релевантних нормативних оквира. Као додатна активност на пројекту биће унапређење wеб презентације са асистивним технологијама у функцији доступности услуга и садржаја особама са инвалидитетом, слепима и слабовидим лицима.

Укупна вредност пројекта износи 10.575,24€. Донација програма Swiss PRO износи 8.437,85 € док је 2.147,39 € сопствено учешће локалне самоуправе.

 

О ПРОГРАМУ

Програм „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“ доприноси побољшању квалитета живота грађана и грађанки Србије, нарочито оних који припадају рањивим друштвеним групама. Активности програма су усмерене на унапређење владавине права на локалном нивоу, јачање друштвене кохезије и повећање одговорности, транспарентности, ефикасности и делотворности локалних самоуправа, као и учешћа становништва у процесима доношења одлука.

Три кључне области којима се програм бави су добро управљање, социјална укљученост и родна равноправност. Ове области су у основи свих програмских активности и комуникацијских порука којима се представља допринос локалном развоју и кључним вредностима на свим нивоима власти, као и експертиза по којој је Швајцарска посебно препознатљива. 

Влада Швајцарске је определила 5,8 милиона евра за реализацију програма у периоду од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2021. године. Програм се спроводи у 99 градова и општина у региону Шумадије и западне Србије и региону Јужне и источне Србије. Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) је одговорна за реализацију програма, који се у одређеним деловима спроводи у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Програм се ослања на добре праксе и остварене резултате својих претходника, развојних програма - EU PROGRES i Evropski PROGRES.


Вести на пројекту:

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке