• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-030/2018 - Услуге одржавања софтверског програма „Трезор –Саветник“

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-30 од 07.03.2018. године, Општинa Maли Зворник дана 07.03.2018. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге одржавања софтверског програма „Трезор – Саветник“

01 - Обавештење о покретању>>>

02 - Конкурсна документација>>>

03 - Одлука о додели уговора>>>

404-021/2018 - Израда Идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације и уређења дела „Подземног града Крарађорђевићи“ са израдом унутрашње туристичке сигнализације

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда Идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације и уређења дела „Подземног града Крарађорђевићи“ са израдом унутрашње туристичке  сигнализације број 404-21, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-21

Израда Идејног пројекта и пројекта за извођење адаптације и уређења дела „Подземног града Крарађорђевићи“ са израдом унутрашње туристичке  сигнализације

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-096/2017 - Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева број 404-96, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-96 

Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измена и допуна конкурсне документације

06 - Измењена и допуњена конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

08 - Одлука о додели уговора

404-092/2017 - Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда пројектне документације за водовод  Доња Трешњица –Амајић-Читлук-Цулине- број 404-92, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Одлука о додели уговора

05 - Обавештење о закључењу уговора

404-084/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња резервоара  и хидромеханичка опрема резервоара број 404-84, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња резервоара  и хидромеханичка опрема резервоара

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

Поткатегорије

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке