• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

404-076/2020 - Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације број 404-76 ,

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка специјалног комуналног возила за пробијање и прочишћавање канализације

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-085/2020 - Извођење радова на постављању табли са називима улица ,засеока ,тргова и кућних бројева на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Извођење радова на постављању табли са називима улица ,засеока ,тргова и кућних бројева на територији општине Мали Зворник број ЈНМВ 404-85, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
Извођење радова на постављању табли са називима улица, засеока, тргова и кућних бројева на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

404-083/2020 - Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка рачунарске опреме за потребе  општинске управе општине Мали Зворник број 404-83, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-075/2020 - Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“ број 404-75, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-080/2020 - Услуге одржавања програма електронске писарнице, локалне пореске администарције, трезора и web апликације програма за планирање буџета oбликована по партијама-поновљени поступак

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404- 80 , Општинска управа Maли Зворник објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда


Партија II: Услуге одржавања информационог система локалне пореске администарције

Партија IV: Услуге одржавања web апликације програма за планирање буџета

01 - Обавештење о покретању поступка

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - партија 2

04 - Одлука о додели уговора - партија 4

404-074/2020 - Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник број 404-74 , 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Рушење бесправно саграђених објеката на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

404-067/2020 - Услуга израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи- број 404-67, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за oтворени поступак за јавну набавку
Услуге израде пројекта препарцелације у Радаљу засеок Тришићи

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-064/2020 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Изградња игралишта  у Великој Реци- II фаза број 404-64, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке
Изградња игралишта  у Великој Реци - II фаза

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-062/2020 - Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању oтвореног поступка јавне набавке Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник број 404-62, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује 

ПОЗИВ

За подношење понуда за отворени поступак јавне набавке -оквирни споразум
Пружање геодетских услуга за  потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Измена и допуна конкурсне документације

08 - Измењена конкурсна документација

404-060/2020 - Набавка противградних ракета

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка противградних ракета број 404- 60, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка противградних ракета

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

 

404-056/2020 - Обавештење о покретању преговарачког поступка

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-56, Општинска управа Maли Зворник објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда


Услуге одржавања програма електронске писарнице, локалне пореске администрације, трезора и web апликације програма за планирање буџета обликоване по партијама:

Партија I: Услуге одржавања програма електронске писарнице
Партија II: Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације 

Партија III: Услуге одржавања програма Саветник
Партија IV: Услуге одржавања web апликације програма за планирање буџета

01 Обавештење

02 Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - Партија 1

04 - Одлука о обустави - Партија 2

05 - Одлука о додели уговора - Партија 3

06 - Одлука о обустави - Партија 4

07 - Обавештење о обустави поступка - Партија 2

08 - Обавештење о обустави поступка - Партија 4

09 - Обавештење о закљученњу уговора - Партија 1

Још чланака...

 1. 404-053/2020 - Израда пројектне документације за изградњу дечијих игралишта на територији општине Мали Зворник
 2. 404-028/2020 - Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник
 3. Јавни позив за за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник
 4. 404-002/2020 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник
 5. 404-123/2019 - Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник
 6. 404-122/2019 - Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали Зворник обликоване у партије
 7. 404-117/2019 - Набавка апарата за коричење
 8. 404-079/2019 - Текуће поправке и одржавање возног парка
 9. 404-072/2019 - Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације
 10. 404-070/2019 - Пружање угоститељских услуга за манифестације у организацији општине Мали Зворник

Поткатегорије

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке