• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-043/2017 - Адаптација погона у Брасини

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројекта адаптације погона у Брасини и извођење радова на адаптацији погона у Брасини број 404-43, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
Израда пројекта адаптације погона у Брасини и извођење радова на адаптацији погона у Брасини

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке