• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-041/2017 - Угоститељске услуге обликоване по партијама

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Угоститељске услуге обликоване по партијама број 404-41, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Угоститељске услуге обликоване по партијама

01 - Позив 

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора - Партија I

04 - Обавештење о закључењу уговора - Партија II

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке