• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-019/2017 - Услуге превоза грaђевинског материјала

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге превоза грађевинског материјала  број 404-19, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у  поступку jавне набавке мале вредности  
 Услуге превоза грaђевинског материјала

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измене и допуне

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Одлука о додели уговора

06 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке