• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-017/2017 - Медијске услуге

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Медијске услуге број  404-17, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Медијске услуге

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора за партију I

05 - Обавештење о закључењу уговора за партију III

06 - Обавештење о закључењу уговора за партију II

07 - Обавештење о закључењу уговора за партију IV

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке