• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-100/2016 - Изградња моста на реци Равнаја у Радаљу

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке  мале вредности Изградња моста на реци Равнаја у Радаљу број 404-100 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
Изградња моста на реци Равнаја у Радаљу

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке