• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-96/2016 - Израда ригола Каменолом – Центар Доња Трешњица

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда ригола Каменолом –Центар Доња Трешњица број 404-96, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Израда ригола Каменолом –Центар Доња Трешњица

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке