• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-91/2016 - Рестаурација унутрашњих канцеларијских врата у згради општине Мали Зворник и замена прозора на објекту Месне заједнице Будишић

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Текуће поправке у згради општине-Рестаурација унутрашњих канцеларијских врата у згради општине Мали Зворник и замена  прозора на објекту  Месне заједнице Будишић  број 404-91,

 ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Текуће поправке у згради општине-Рестаурација унутрашњих канцеларијских врата у згради општине Мали Зворник и замена  прозора на објекту  Месне заједнице Будишић

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке