• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-68/2016 - Помоћ у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Помоћ у кући за старија лица и особе са инвалидитетом број 404-68, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Помоћ у кући за старија лица и особе са инвалидитетом

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о обустави поступка>>>

Обавештење о обустави поступка>>>

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке