• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-71/2016 - Набавка фотокопир апарата

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка фотокопир апарата број 404-71, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка фотокопир апарата

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење Конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора