• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-28/2016 - Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи

На основу члана 55.60.131в и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи  број 404-28, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена позива за достављање понуда

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора