• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-034/2020 - Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - Партија II – Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник - поновљени поступак  број 404-34, 

ОПШТИНСКA УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА Iбр. 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Пружање угоститељских услуга за потребе општине Мали Зворник - Партија II – Пружање угоститељских услуга са капацитетом до 80 места за седење у затвореном простору за потребе општине Мали Зворник - поновљени поступак

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке