• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-010/2020 - Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“ број 404-10, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еUprava u službi građana Malog Zvornika“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Одлука о додели уговора

08 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке