• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-087/2019 - Услуге физичког обезбеђења имовине и објеката некадашња Пилана

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња Пилана број 404- 87, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности-оквирни споразум
Услуге физичког обезбеђења имовине  и објеката некадашња Пилана

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Одлука о обустави поступка

05 - Обавештење о обустави поступка

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке