• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-074/2019 - Ангажовање лица за обезбеђење манифестацијe –„Дрина је смисао живота 2019“

На основу чл. 39.  и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон) и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке Ангажовање лица  за обезбеђење манифестацијe –„Дрина је смисао живота  2019  ЈНМВ 404-74  ,припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Ангажовање лица  за обезбеђење манифестацијe –„Дрина је смисао живота 2019

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - партија 1

04 - Одлука о додели уговора - партија 2

05 - Обавештење о закључењу уговора - партија 1

06 - Обавештење о закључењу уговора - партија 2

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке