• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-0682019 - Додатни радови на набавци и уградњи противпожарних врата,изради противпожарног зида између Хале 1 и Хале 3 и затварања полупаних прозора у Хали 1 и Хали 3

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-68 од 28.06.2019. године, Општинска управа Maли Зворник дана 28.06.2019. године објављује:

 ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Додатни радови  на набавци и уградњи противпожарних врата, изради противпожарног зида између Хале 1 и Хале 3 и затварања полупаних прозора у Хали 1 и Хали 3

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке