• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-038/2019 - Израда пројеката, набавка и уградња септичке јаме са припадајућим грађевинским радовима за потребе одвода фекалне канализације за објекте Хале 1,2,3 некадашњa „Пиланa“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда пројеката , набавка и уградња  септичке јаме са припадајућим  грађевинским радовима за потребе одвода  фекалне канализације  за објекте Хале 1,2,3 некадашњa  „Пиланa“ број 404-38, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда пројеката, набавка и уградња септичке јаме са припадајућим  грађевинским радовима за потребе одвода фекалне канализације за објекте Хале 1,2,3 некадашњa  „Пиланa“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измене и допуне конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке