• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-030/2019 - Пројектовање и изградња хидромашинске зграде постројења за пречишћавање отпадних вода „Пилана“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Пројектовање и изградња хидромашинске зграде постројења за пречишћавање  отпадних вода „Пилана“ број 404-30 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку   

Пројектовање и изградња хидромашинске зграде постројења за пречишћавање  отпадних вода „Пилана“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Појашњење конкурсне документације

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке