• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-008/2019 - Набавка електричне енергије

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14,2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке електричне енергије број 404-8,

ОПШТИНСКА УПРАВА ,ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Набавка електричне енергије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке