• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-121/2018 - Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева, улица и индустријске зоне на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Радови на одржавању локалних,некатегорисаних путева ,улица и индустријске зоне на територији општине Мали Зворник  број 404-121 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку  

Радови на одржавању локалних,некатегорисаних путева ,улица и индустријске зоне на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Одлука о закључењу оквирног споразума

06 - Обавештење о закључењу оквирног споразума

07 - Обавештење о закључењу уговора

08 - Измена Уговора

09 - Обавештење о закључењу уговора

10 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке