• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-101/2018 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019

На основу члана 60. и 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – набавку огревног дрвета и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019 број 404-101, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

набавку огревног дрвета и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о додели уговора - партија I

07 - Одлука о додели уговора - партија II

08 - Обавештење о закључењу уговора - партија I

09 - Обавештење о закључењу уговора - партија II

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке