• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-079/2018 - Набавка опреме за катамаран

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Набавка опреме за катамаран број 404-79, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Набавка опреме за катамаран

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Појашњење конкурсне документације 2

08 - Појашњење конкурсне документације 3

09 - Измене и допуне конкурсне документације 2

10 - Измењена конкурсна документација 2

11 - Обавештење о продужењу рока 2

12 - Појашњење конкурсне документације 4

13 - Измене и допуне конкурсне документације 3

14 - Измењена конкурсна документација 3

15 - Обавештење о продужењу рока 3

16 - Одлука о додели уговора

17 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке