• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-067/2018 - Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу бунара Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу бунара  Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици  - број 404-67, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу
бунара  Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације 1

04 - Појашњење конкурсне документације 2

05 - Измене и допуне конкурсне документације

06 - Измењена конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

08 - Одлука о обустави поступка

09 - Обавештење о обустави поступка

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке