• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-093/2017 - Занатско молерско фарбарских радова у општинској управи Мали Зворник

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК         

Позив за достављање понуде 

Подаци о предмету набавке: Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), Извођење занатско молерско фарбарских радова у општинској управи Мали Зворник

01 - Позив

02 - Одлука

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке