• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-110/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара
Назив и ознака из општег речника набавке:
45232154 - Радови на изградњи подигнутих резервоара за пијаћу воду

01 - Обавештење

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

04 - Обавештење о обустави поступка

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке